Čerpanie OPISu išlo v minulom roku podľa plánu

zdroj : needpassion.blogspot.com

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je hlavným finančným nástrojom elektronizácie verejnej správy. V apríli minulého roka dosahovalo jeho čerpanie len okolo 13 %, čo bol najhorší výsledok spomedzi všetkých operačných programov. V súčasnosti je to podiel 27,31 %, čo znamená sumu 230,4 mil. eur.   

Podľa ministerstva financií sa tak podarilo splniť záväzok n+3 pre rok 2012 a z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené pre program na tento rok, nič neprepadne. Kritické však budú aj nasledujúce roky.

Štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini vyhlásil minulý rok ako prioritu naštartovať čerpanie OPIS.  

Od apríla sa pripravilo 12 štúdií uskutočniteľnosti pre nové projekty v celkovom objeme 279 mil. eur, ďalej 12 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v objeme 240 mil. eur a 23 dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP.

Čerpanie na minulý rok napokon išlo podľa plánu, no napriek tomu dosahuje OPIS stále v porovnaní s inými operačnými programami jednu z najnižších úrovní čerpania. A to ešte vláda schválila v minulom roku kvôli hrozbe prepadnutia nevyčerpaných prostriedkov realokáciu vo výške 170 mil. v prospech podpory nezamestnanosti mladých.

Konkrétne išlo o sumu 50 mil. eur z prioritnej osi 1, ďalej 20 mil. eur z prioritnej osi 2 a najviac 100 mil. eur z prioritnej osi 3, určenej na rozširovanie sietí vysokorýchlostného internetu.

Ministerstvo oznámilo, že do realizačnej fázy sa dostali projekty, ako sú nový daňový systém, či rozširovanie ústredného portálu verejnej správy, ktorý má zlúčiť viacero elektronických verejných služieb.  

Kľúčovým cieľom pre rok 2013 je podľa rezortu financií spustenie prvých elektronických služieb, ktoré uľahčia komunikáciu občanov a podnikateľov s úradmi a znížia ich administratívnu záťaž.