Český „Czech point“ je „zbieraním nízko visiaceho ovocia“

ideme.net

Tretí ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME priniesol okrem iného aj základné poznatky o informatizácii v susednej Českej republike. Pavel Tykal z Ministerstva vnútra ČR popísal vývoj eGovernmentu, súčasný stav a plány do budúcnosti, Jirí Peterka zase vniesol do celej problematiky elektronizácie kritický pohľad.

"V roku 2007 prijala a schválila vláda ČR stratégiu Smart Administration, ktorá sa mala plniť v časovom horizonte 2007-2015. Jej motto je ‚efektívna verejná správa a priateľské verejné služby‘ a ciele zefektívniť činnosť úradu verejnej správy, zaistenie transparentnosti výkonu. [..] V rámci priblíženia sa k občanom sa v marketingovej komunikácii používa model ‚občan eGon‘ s orgánmi pomenovanými podľa celého plánu informatizácie, napríklad mozog ako databáza všetkých informácií," začal svoju prednášku o činnosti vlády v rámci informatizácie Pavel Tykal.

"Prvý bod, ktorý sa v Českej republike realizoval, bol práve Czech Point," dodal. O úspešnosti vypovedajú aj štatistické údaje, doplnil.

Jiří Peterka má na vec iný názor. Podľa neho nie je tak celkom pravda, že sa "veci začali diať" až od roku 2007, po zrušení Ministerstva informatiky. "Veľa vecí sa riešilo už predtým, napríklad Portál verejnej správy, ktorý sa teraz vôbec nerieši, ale sa má stať súčasťou Czech Pointu." Podľa Peterku, prvá vec, ktorú politici mohli ihneď rozbehnúť v rámci stanovenej stratégie, bol Czech Point. Nazýva to však "zberom nízko visiaceho ovocia". "Je to užitočná vec a veľa ľudí ju využíva. [..] Prevažne však ide iba o poskytovanie výstupov z registrov."

Peterka tiež zdôrazňuje agendy, ktoré sa pre koncept eGovernmentu dostali do úzadia – elektronická komunikácia, internet, broadband či informačná gramotnosť. Takže zakiaľ krivka realizácie eGovernmentu stúpala, krivka ostatných agiend klesala a tieto upadli do zabudnutia, vyhlásil.

Pozitívne prijatie Czech Pointu občanmi kladie pred Ministerstvo viac nádeje a veľké očakávania pri realizovaní projektov v blízkej budúcnosti. V horizonte do rokov 2010-2011 sa plánujú projekty ako systém referenčných údajov, elektronický občiansky preukaz a iné. "Keď sa aspoň polovica z plánovaných projektov podarí, tak verím, že Česká republika bude na prelome roka 2011 v elektronizácii omnoho ďalej, ako je v súčasnej dobe."

Elektronický občiansky preukaz a základné registre znamenajú podľa Peterku obrovskú zmenu, dokonca zásadnejšiu, ako predstavujú "len" dátové schránky. "Neviem si predstaviť, že keď prídem do banky a predložím svoj občiansky preukaz, banka musí podať mnou potvrdenú žiadosť na základné registre, aby sa zistilo moje bydlisko a ďalšie údaje z dátovej schránky banky a odtiaľ sa budú musieť doručiť ešte aj na prepážku, kde stojím. A to všetko len preto, aby mali potvrdené a zistili, kde bývam," hovorí Peterka o novej koncepcii identifikačných kariet s minimálnymi údajmi.