Chronické ochorenia budú liečiť počítače

Európska únia bude rozvíjať liečebné postupy založené na informačných a komunikačných technológiách (IKT) podľa Portorožovej deklarácie. Dokument prijali účastníci výročnej konferencie “EU eHealth 2008,” ktorá sa uskutočnila uplynulý týždeň.

Deklarácia je vyjadrením vôle budovať “kompaktnejšie životné prostredie zdravotníctva.” V praxi to neznamená nič iné ako integrovanie všetkých zdravotných a sociálnych služieb prostredníctvom IKT.

Záverečný dokument identifikuje tri kľúčové iniciatívy, “ktoré sa musia vykonávať súčasne jedna vedľa druhej, harmonizovane, s cieľom odpovedať na hlavné výzvy, ktoré prinesie obdobie nasledujúcich 10 rokov:”

  • plánovanie inštalácie nástrojov telemedicíny a IKT pre liečenie chronických ochorení,
  • vedecký výskum,
  • zvyšovanie transparentnosti právnej sústavy a definovanie úloh v rámci procesu eHealth.

Očakáva sa, že Komisia predstaví komuniké o telemedicíne a inovatívnych technológiách liečby chronických ochorení pred koncom roka 2008. Cieľom dokumentu bude pomôcť 27 členským krajinám EÚ identifikovať a prekonávať prekážky pre širšie uplatnenie nových IT liečebných postupov. Zdravotná starostlivosť sa má začať poskytovať diaľkovo a koordinovane.

Problémom meškaní zavádzania telemedicíny do praxe sú dlhé obdobia testovania pilotných projektov, konštatuje správa Európskej asociácie zdravotnej telematiky (EHTEL). Tie spôsobujú nedôveru investorov v návratnosť vynaložených prostriedkov. Vágne sa k inovatívnym liečebným postupom stavajú aj zdravotné poisťovne, ktoré ich nezahŕňajú do svojich poistných schém, konštatuje EHTEL, ale súčasne dodáva, že v Európe sa už pomaly začali objavovať prví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budúcnosti. Vzišli z radov malých a stredných podnikateľov. Ich práca je snahou o “kombinovanie vysokej medicínskej kvality s podnikaním a pochopením zdravého obchodovania.”

Komisia identifikovala eHealth ako jednu zo šiestich oblastí, v ktorých musí EÚ vytvoriť trh priateľský voči inováciám. Iba tak budú môcť byť nové špičkové technológie a služby uvedené do praxe.