Členské štáty posunuli koniec roamingu na rok 2018

Zdroj: Flickr.com

Členské štáty EÚ sa v stredu dohodli, že zrušenie roamingových poplatkov v rámci EÚ odložia najmenej do roku 2018.

Lotyšsko ako krajina predsedajúca Rade EÚ dostalo mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom (EP) o nových pravidlách na zníženie poplatkov za používanie mobilných telefónov, za roaming a voľný prístup k internetu. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť od 30. júna 2016.

Rada EÚ bude zároveň od Európskej komisie požadovať, aby do polovice roka 2018 navrhla ďalšie kroky, ktoré povedú k úplnému odstráneniu roamingových poplatkov. Dovtedy navrhuje nový cenový mechanizmus, ktorý má výrazne zlacniť používanie mobilného telefónu v inom členskom štáte únie.

Európske telekomunikačné spoločnosti stredajšie rozhodnutie Rady vítajú. Podľa združenia najväčších európskych telekomunikačných spoločností (European Telecommunications Network Operators’ Association – ETNO) je podpora inovačného a investičného potenciálu telekomunikačného sektoru kľúčová pre dosiahnutie cieľa viac prosperujúcej Európy.

„Nemali by sme zabudnúť na pôvodný cieľ Komisie, ktorý bol zameraný na podporu rastu a tvorby pracovných miest. Nariadenie, ktoré oslabuje nové obchodné modely a príjmy nie je v záujme nikoho,“ povedal šéf združenia ETNO Steven Tas.

Návrh prijatý v Rade však kritizuje Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC), ktorá ho označila za „neprimeraný“. „V rámci jednotného trhu nie je roaming ospravedlniteľný,“ tvrdia európski spotrebitelia.

Podľa dohody by telekomunikačné spoločnosti mali zákazníkom ponúknuť tzv. základný roamingový príspevok. V určitých medziach, ktoré ešte treba spresniť, by mohli spotrebitelia volať a prijímať hovory, posielať SMS a využívať dátové služby bez dodatočných poplatkov v porovnaní s poplatkami v domovskej krajine.

Návrh nariadenia predvída, že keď sa vyčerpá určený roamingový základ, operátor môže účtovať poplatky za roaming, tie však budú oveľa nižšie, než sú súčasné poplatky za túto službu.

V prípade uskutočnených hovorov, odoslaných SMS a pri využívaní elektronických dát poplatok za roaming nesmie byť vyšší ako sú maximálne veľkoobchodné sadzby, ktoré prevádzkovatelia platia za použitie sietí iných členských štátov. Pre príjem hovoru bude maximálny príplatok vypočítaný na základe priemeru mobilných prepojovacích poplatkov v celej únii.

Rokovania budú zrejme komplikované

Stredajšia dohoda vytvára priestor pre záverečné rokovania medzi EP, členskými štátmi a Komisiou, aby našli spoločné stanovisko k reforme telekomunikačného trhu. Očakáva sa však, že rokovania budú náročné, keďže pozícia Rady EÚ protirečí požiadavkám europarlamentu.

Aj prvé hlasy zo strany poslancov parlamentu už naznačili, že rokovania (trialóg) budú zložité. Mnohí poslanci vnímajú stredajšiu dohodu ako víťazstvo národných telekomunikačných operátorov.

„Je to veľkým sklamaním,“ uviedol Guy Verhofstadt, šéf frakcie Aliancia liberálov a demokratov pre Európu (ALDE). „Jedinými víťazmi sú národní telekomunikační operátori," povedal.

K rozhodnutiu Rady prišlo totiž jedenásť mesiacov potom, čo poslanci EP drvivou väčšinou hlasov rozhodli o zrušení poplatkov za roamingové hovory v rámci štátov EÚ od decembra 2015.


Aktuálny maximálny poplatok za roaming (Zdroj: EK)

Sťahovanie dát/surfovanie na internete: 20 centov/MB

Telefónovanie: 19 centorv/minúta

Prijatie hovoru: 5 centov/minúta

Poslanie jednej SMS: 6 centov

Euractiv.sk/TASR