Členské štáty sa dohodli na uvoľnení pásma 700 MHz

Holandský minister hospodárstva Henk Kamp (vľavo), zdroj: Európska únia

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Budúcnosť broadbandu v Európe

Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku včera prijala všeobecné smerovanie k februárovému návrhu Európskej komisie o prideľovaní frekvenčného pásma 700 MHz.

Záujem spotrebiteľov o využívanie mobilných internetových služieb exponenciálne rastie. Do roku 2020 má objem mobilnej internetovej prevádzky vzrásť osemnásobne. Rádiové frekvenčné spektrum sa tak podľa Európskej komisie stáva nedostatkovým strategickým zdrojom.

Zosúladenie frekvenčného spektra sľubuje vhodnú pôdu pre zavádzanie mobilných sietí 5. generácie a zároveň rozšírenie internetového pokrytia do vidieckych oblastí.

Návrh, ktorý 2. februára predstavila Komisia, počíta s tým, že sa pásmo 694 – 790 MHz uvoľní pre mobilné služby. Audiovizuálne služby, ktoré tu doteraz pôsobili, by sa presunuli do spodnej časti ultra vysokého frekvenčného pásma UHF (470 – 694 MHz), kde by si zachovali prioritu až do roku 2030.

„Uvoľnenie pásma 700 MHz pre širokopásmové mobilné pripojenie je dôležitým krokom k tomu, aby sa broadband stal dostupný pre všetkých,“ uviedol včera holandský minister hospodárstva Henk Kamp, ktorý bruselskému rokovaniu ministrov predsedal.

Koordinovaný prechod áno, ale…

Ministri prijali všeobecné smerovanie prakticky jednohlasne. Zdržal sa iba belgický zástupca stáleho predstaviteľa Olivier Belle. Rada EÚ sa teda prihlásila k základnému cieľu viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) z roku 2012, aby mali všetci občania do roku 2020 prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mb/s.

Hovorkyňa Európskej komisie Nathalie Vandystadtová vyhlásila, že je spokojná s tým, ako rýchlo sa Rada EÚ v tejto otázke rozhodla.

Všeobecné smerovanie Rady sa ale od pôvodného plánu Komisie odlíšilo iným harmonogramom toho, kedy majú členské štáty dospieť k harmonizácii spektra. Kým európska exekutíva rátala s podmienkou, že členské štáty do 30. júna 2017 zverejnia „národné plány“ na uvoľnenie pásma 700 MHz, včerajšia Rada tento termín o rok oddialila.

Základný cieľ, do 30. júna 2020 uvoľniť pásmo 700 MHz pre mobilný internet, zostáva v platnosti. Ministri však do tohto plánu vsunuli ustanovenie, že ak tak krajiny nemôžu urobiť, môžu z „riadne odôvodnených príčin“ rozhodnúť, že pásmo sprístupnia o najviac dva roky neskôr.

Medzi odôvodnené príčiny odsunu patria „nevyriešené otázky cezhraničnej koordinácie, nevyriešené škodlivé rušenia, potreba zabezpečiť technickú migráciu na moderné vysielacie normy, ktorá má vplyv na veľký počet obyvateľov, finančné náklady prechodu presahujúce očakávané príjmy z dražieb spektra alebo zásah vyššej moci“.

„Dúfame, že neuvidíme podobný scenár ako v prípade 800 MHz pásma, kedy niektoré krajiny žiadali dlhšie prechodné obdobie pre uvoľnenie tejto frekvencie,“ povedal John Giusti z asociácie GSMA, ktorá presadzuje záujmy mobilných operátorov.

Rok 2020 by sa podľa Giustiho mal dodržať ako definitívny termín pri novej alokácii pásma: „Bez tohto záväzku Európa riskuje, že v otázke šírenia mobilného broadbandu za ostatnými regiónmi zaostane.“

O konečnej podobe rozhodnutia 2016/0027(COD) budú Rada EÚ a Európsky parlament rozhodovať spoločne. Parlament svoju pozíciu zatiaľ neprijal.