Cloud computing má v EÚ vytvoriť 2,5 mil. pracovných miest

Zdroj Wikimedia commons

Cloud computing zahŕňa celú škálu infraštruktúry, softvéru, dát a aplikácií, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu.

Ide o rýchlejší, lacnejší, flexibilnejší a bezpečnejší nástroj než lokálne riešenia IT. Technológie cloud computingu využívajú mnohé obľúbené služby ako Facebook, Spotify a webmail.

„Cloud computing znamená pre naše hospodárstvo prevratnú zmenu,“ tvrdí podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová, zodpovedná za digitálnu agendu.

Štúdia, ktorú vydala ešte v roku 2010 Univerzita v Miláne odhadla, že cloud computing má potenciál vytvoriť 1,5 mil. nových pracovných miest len v Európe v priebehu následujúcich päť rokov. Obrat sektora bol v roku 2010 odhadovaný na 26,7 mld. eur.

„Bez opatrení na úrovni Európskej únie bude každý členský štát nútený konať sám a príde o hospodárske zisky vo výške desiatok mld. eur,“ myslí si eurokomisárka.

„Stratégiou cloud computingu sa zvýši dôvera v inovačné výpočtové riešenia a posilní konkurenčný jednotný digitálny trh, na ktorom sa Európania cítia v bezpečí,“ dodala Kroesová.

Prínosy cloud computing plynú najmä z úspor z rozsahu, ktoré dosahujú hodnotu 10 – 20 %. Komisia má v pláne napríklad zjednodušiť technické normy. Predmetné normy by sa mali identifikovať do roku 2013.

Na zozname je tiež podpora celoeurópskych systémov certifikácie pre poskytovateľov cloud computingu, európske partnerstvo členských štátov a priemyslu, či vypracovanie vzorových zmluvných podmienok o cloud computingu.

Stratégia nadväzuje na návrh aktualizácie pravidiel ochrany údajov. Komisia by tiež ešte mala v najbližších mesiacoch predstaviť stratégiu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Všetky tieto kroky sú súčasťou budovania jednotného digitálneho trhu.

Nezisková organizácia Business Software Alliance (BSA) zistila nedávno na vzorke 4 000 respondentov, že len necelá štvrtina (24 %) občanov využíva aplikácie, založené na cloud computing. V globále je to 34 %.

Na druhej strane však až 65 % PC užívateľov vyhlásilo, že nikdy o pojme cloud computing nepočulo.