Digitálnym šampiónom je Pellegrini

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso zaslal vo februáru minulého roka list členským štátom, v ktorom vyzval na vymenovanie národných digitálnych šampiónov.

Šampióni majú byť zodpovední za plnenie cieľov digitálnej agendy EÚ na národnej úrovni.

Slovenským digitálnym lídrom sa stal štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini. Okrem toho bol zriadený aj Poradný orgán pre oblasť digitálnej agendy.

„Je to pre mňa veľká česť a zároveň veľká zodpovednosť,“ povedal Peter Pellegrini počas prvého stretnutia Poradného orgánu pre oblasť digitálnej agendy.

„Digitálna agenda je pomerne rozsiahla a zasahuje takmer všetky sféry života. Jej predmetom je mnoho tém, ktoré sa ľudí dotýkajú, ako napríklad podpora internetovej ekonomiky a inovácií, podpora efektívnejšieho využívania najmodernejších technológií vo vzdelávaní ako i dosiaľ mnohokrát podceňovaná oblasť internetovej bezpečnosti,“ vysvetlil.

Digitálna agenda má podľa ministerstva financií pre Slovensko veľký význam. Podľa štúdie spoločnosti Boston Consulting Group predstavuje dnes veľkosť internetovej ekonomiky 3,3 % HDP a v nasledujúcich rokoch sa očakáva ďalší dynamický rast na úrovni približne 12 % ročne.

Do konca januára chce Pellegrini zverejniť nový akčný plán aktivít digitálnej agendy. Zamerať sa chce na podporu internetovej ekonomiky a inovácií, efektívnu elektronickú verejnú správu, internetovú bezpečnosť, vzdelávacie aktivity a zvyšovanie digitálnych zručností a napokon aj na podporu širokopásmového internetu a infraštruktúry.

V rámci týchto priorít vznikne v blízkej budúcnosti niekoľko projektov, legislatívnych zmien a strategických dokumentov pre nové programové obdobie.

Neelie Kroesová ocenila na Slovensku najmä aktivity v oblasti podpory zavádzania cloud computing vo verejnej správe. Zároveň odporučila, aby sa o riadenie a implementáciu projektov informatizácie staral v budúcom programovom období len jeden ústredný orgán štátnej správy.