Domácnosti v SR zaostávajú vo využívaní internetu za priemerom EÚ

internet it

Krátka správa

Podľa agentúry TNS SK nemá polovica Slovákov stále žiadne skúsenosti s internetom. Iba 47 % ľudí aktívne používa počítač, pričom dve pätiny obyvateľov SR ho nepoužívajú vôbec. Počítač tiež, na rozdiel od televízora či mobilného telefónu patrí medzi nadštandardné vybavenie slovenských domácností. Prístup na internet v domácnosti má na Slovensku približne pätina populácie. Z domu sa na internet pripájajú najmä žiaci a študenti, podnikatelia, vysokoškolsky vzdelaní ľudia a mladšia generácia, väčšinou obyvatelia Bratislavského kraja. V porovnaní s rokom 2005 sa tento podiel zvýšil iba o dve percentá.

Iný prieskum – Eurobarometer Európskej komisie – ukázal, že aj domácnosti, ktoré internet majú, využívajú zväčša zaostalejšie a pomalšie pripojenie. Napriek tomu sa Slovensko nachádza pod európskym priemerom aj v tejto kategórii. Nízko rýchlostné pripojenie, napríklad cez modem, má len 6 % slovenských domácností, kým priemer v EÚ je 16 %. Slovensko je vo vysokorýchlostnom pripojení druhé najslabšie v únii, horšie je na tom len Grécko, kde má vysokorýchlostné pripojenie len 2 % domácností. Lídrom je Belgicko s podielom 38 %, v Českej republike je vysokorýchlostne pripojených 10 % domácností, v Maďarsku 11 % a v Poľsku 13 %. Slovensko je tak v tomto ukazovateli na úrovni Bulharska či Chorvátska, zaostáva však za ďalšou z kandidujúcich krajín, Rumunskom, kde má vysokorýchlostné pripojenie na internet 6 % domácností.
Najvyšší podiel domácností pripojených na internet majú vo všeobecnosti veľké mestá, podiel pripojenia je tiež priamo úmerný veľkosti domácností. Na Slovensku sú vysokorýchlostne pripojené na internet 3 % jednočlenných domácností, pri domácnostiach so štyrmi a viacerými členmi je to 9 %.

Zaujímavé však je, že podľa Európskeho štatistického úradu (Eurostat) u nás pravidelne využíva internet 43 % ľudí, zatiaľ čo v ČR len 26 %. Česi sa tak zaradili na predposlednú priečku. Horšie sú na tom už len Gréci. Podľa Eurostatu a Českého štatistického úradu sa však tento problém netýka len staršej generácie. V Čechách tieto znalosti niet kde využiť. Zamestnávatelia ich jednoducho nepožadujú a tak ľudia strácajú motiváciu získavať nové vedomosti a zručnosti.