Dostaneme dodatočných 20 mil. eur na broadband

Slovensko zaostáva v rýchlosti pripojenia na internet

Slovensko dostane z európskych peňazí dodatočných 20 mil. eur ako podporu na výstavbu širokopásmovej dátovej infraštruktúry na vidieku. Pôjde o prostriedky, ktoré sa vyčlenia z balíka 1 mld. eur, o ktorých Komisia na konci januára rozhodla, že sa použijú na vytváranie pripojení do internetu v odľahlých vidieckych oblastiach (EurActiv 29/01/09).

Maroš Šefčovič, slovenský veľveslanec pri Európskych spoločenstvách, ešte v januári odhadoval: "Taký predbežný odhad je, že pre SR by to znamenalo dodatočných zhruba 25 miliónov eur (753,15 milióna Sk), ktoré by mohli byť využité na budovanie širokopásmovej internetovej siete práve v odľahlých častiach vidieka," uviedla vo svojej správe z 28.1. TASR.

Peniaze nebudú vyčlenené ako dodatočné zdroje pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), ale na Slovensko prídu cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Informatizácia odľahlých vidieckych oblastí na Slovensku sa preto bude musieť vykonať v rámci Programu rozvoja vidieka (2007-2013), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva.

Podľa informácie, ktorú portálu EurActiv.sk poskytol zdroj blízky orgánom zodpovedným za implementáciu OPIS, počas tohto týždňa by sa malo uskutočniť stretnutie Riadiaceho orgánu OPIS a Riadiaceho orgánu ROP, kde sa nájde kompromisné riešenie. Pravdepodobne by ním mohlo byť také nastavenie systému, aby boli štúdie na broadband v rámci OPIS a ROP v synergii.

Z pohľadu Slovenska je stavanie širokopásmovej infraštruktúry v rámci aktivít poľnohospodárov nesystematickým riešením. Na druhej strane, logika rozhodnutia EÚ je odvodená od faktu, že broadband sa bude budovať v odľahlých vidieckych oblastiach, preto sa peniaze na informatizáciu použijú v rámci programu rozvoja vidieka, vysvetlil zdroj pre EurActiv.

O použití nevyčerpaných poľnohospodárskych platieb v celkovom objeme 5 mld. eur rozhodla Komisia 28. januára 2009. Z nich 3,5 mld. by malo byť investovaných v oblasti podpory čistých energií, miliarda pôjde na broadband a zvyšných 500 mil. sa použije na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelí poľnohospodárstvo. Dodatočný balík nadväzuje na 200 mld. eur, ktoré lídri EÚ vyčlenili koncom uplynulého roka ako nástroj na oživenie hospodárstva zasiahnutého globálnou recesiou (EurActiv 29/01/09).