e-Government: Slovenskí odborníci bijú na poplach

Predstavitelia štátnej správy na Slovensku, IT obchodníci a experti v oblasti informatiky sa zhodujú, že Slovensko má veľké nedostatky v oblasti informatizácie verejnej správy. Celý proces je poznačený meškaním a unikaním jednej príležitosti za druhou, konštatuje správa, ktorú v týchto dňoch publikoval Inštitút pre verejné otázky (IVO).

Podľa autorov štúdie, Milana Galandu, Jaroslava Piláta a Sylvie Šumšalovej, vláda v Bratislave čelí niekoľkým zásadným nedostatkom:

  • nedostatočné riadenie procesu, resp. nezáujem kabinetu Roberta Fica o agendu informatizácie verejnej správy,
  • nedostatok kvalitne vzdelaných odborníkov,
  • absencia dlhodobej stratégie (každá vláda prináša svoj program, ktorý nie vždy nadväzuje na kroky predošlých politických lídrov).

Autori identifikovali niekoľko kľúčových krokov, ktoré by mohli opätovne naštartovať efektívny proces informatizácie verejnej správy. V prvom rade ide o legislatívne zmeny a ich celkové urýchlenie. Experti nemajú na mysli ani tak malé zmeny, ako celkovú „systémovú zmenu.“ Súčasne by mal byť zriadený akýsi „back office“ verejnej správy, ktorý by mal pomôcť prostredníctvom registrácie občanov a firiem dotvoriť a sfunkčniť samotnú on-line komunikáciu s verejnou správou. Z celospoločenského hľadiska je zásadným limitom neexistencia podpory verejnosti a akéhosi „hlasu zdola.“

Správa „e-Government očami aktérov a expertov“ je prístupná na webovej stránke IVO (na tejto linke).