e-Government: Slovensko na chvoste

Krátka správa

Podľa štúdie EÚ sa Slovensko v oblasti rozvoja eGovernment služieb nachádza na predposledných priečkach. Zároveň je však politickou prioritou prepracovať sa za pomoci spolupráce s partnermi z EÚ do prvej polovice. Na kongrese ITAPA 2007 to konštatoval splnomocnenec Vlády SR pre informačnú spoločnosť, Pavol Tarina.

Slovensku by malo pomôcť uplatňovanie troch princípov. Prvým je využívanie skúseností úspešnejších krajín namiesto vlastného experimentovania. Druhým je dôraz na rýchle dosiahnutie súladu medzi legislatívou a technickými riešeniami. Trojicu princípov uzatvára dosiahnutie dohody inštitúcií verejnej správy, ktorá by mala nahradiť doterajší direktívny prístup.

Tam, kde sa teraz nachádza Slovensko, bolo ešte nedávno aj Rakúsko. Uviedol to Alexander Leiningen-Westerburg, bývalý člen tímu spolkového kancelára. Podarilo sa však dosiahnuť zhodu na všetkých úrovniach od federálnej vlády až po samosprávu, čím verejná správa začala  v oblasti eGovernmentu spoločne rozvíjať jednotnú administratívu.

Iným príkladom je Fínsko, ktoré v súčasnosti prechádza už do ďalšej etapy rozvoja eGovernmentu.  Heikki Lunnas z Asociácie fínskych regionálnych a miestnych samospráv uviedol, že dochádza k rušeniu už nepotrebných služieb, akými sú napríklad podávanie daňových priznaní, nutnosť preukazovať sa rodným listom, či nahlasovať zmeny bydliska. H. Lunnas  tiež zdôraznil, že úspech eGovernmentu podľa neho výrazne závisí od správnej rovnováhy medzi poskytovanými elektronickými službami verejnej správy a pripravenosťou občanov a podnikateľských subjektov tieto služby reálne využívať. Podľa neho je veľmi potrebné, aby občania dôverovali systému a vláde, že s ich osobnými informáciami, zadávanými pri elektronickej komunikácii, narába bezpečne a s najvyššou mierou ochrany pred zneužitím.

Francúzsko sa podľa najnovšej štúdie EÚ rozvoja eGovernmentu nachádza na 6. mieste. Na otázku, ako sa to Francúzsku podarilo, odpovedal generálny riaditeľ pre modernizáciu štátu Ministerstva ekonomiky, financií a priemyslu, Frank Mordacq. Uviedol, že bola potrebná silná politická podpora a spolupráca všetkých zložiek štátnej správy pri odstraňovaní bariér v rámci elektronickej komunikácie s občanmi. Nevyhnutným predpokladom bola tiež vysoká bezpečnosť systémov. F. Mordacq taktiež uviedol, že Francúzsko už umožňuje svojím občanom on-line podávanie daňových priznaní, pričom túto službu v súčasnosti využíva 30% platcov dane. Kľúčovou je však podľa neho propagácia elektronických služieb. Francúzsko motivuje svojich obyvateľov podávať daňové priznanie elektronickou formou tým, že poskytuje finančnú odmenu v hodnote 20 eur každému pri prvom využití tejto služby.