EK: Sociálne siete nedostatočne ochraňujú súkromie maloletých

zdroj: flickr, autor: jonsson

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Bezpečný internet

Väčšina testovaných sietí však mladým ľudom poskytuje informácie o bezpečnosti spôsobom primeraným ich veku, ponúka usmerňujúce alebo vzdelávacie materiály určené pre maloletých a reaguje na žiadosti o pomoc. Sedem sietí odpovedalo na žiadosť o pomoc, väčšina z nich v časovom horizonte kratšom ako jeden deň.

Dve siete (Dailymotion a Windows Live) zaručujú tiež východiskové nastavenie, pri ktorom maloletých môžu kontaktovať prostredníctvom verejných alebo súkromných správ len priatelia. Na všetkých skúmaných sieťach má však ktokoľvek možnosť zaslať maloletým žiadosť o zaradenie medzi priateľov. Na šiestich sieťach majú priamy prístup k profilom maloletých priatelia ich priateľov. Všetky testované siete ponúkajú aj kratšiu verziu svojich podmienok používania alebo poskytovania služieb koncipovanú pre deti, uvádza Európska komisia.

Podpredsedníčka EK pre digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Mladí ľudia radi trávia čas online na sociálnych sieťach a môžu im z nich plynúť veľké výhody, často si však nie sú dostatočne vedomí rizík, akým je napríklad grooming (nadväzovanie kontaktov s deťmi na účely sexuálneho zneužitia). Sociálne siete musia brať vážne svoju zodpovednosť voči mladým ľuďom.“ Eurokomisárka zároveň dodala, že v priebehu tohto roka plánuje predstaviť komplexnú stratégiu zvyšovania bezpečnosti na internete kombináciou ochranných a podporných opatrení.

Správa sa zamerala konkrétne na dodržiavanie „Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ“ na platformách venovaných blogovaniu (Skyrock), hrám (Xbox Live), fotografiám a videám (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuálnym svetom (Habbo Hotel, Stardoll), na platformách s niektorými funkciami sociálnej siete (Windows Live) a na platformách, ktoré umožňujú vytvorenie osobného profilu s možnosťou pridávania blogových príspevkov, fotografií a iných aktualizácií (Yahoo!Pulse). Testy prebiehali od marca do júna 2011.