EK spustila webstránku “Európa pre pacientov”

“Cieľom je posyktnúť koherentný a uchopiteľný komunikačný rámec pre celú škálu rôznych politík v obasti zdravotnej starostlivosti, ktoré plánujeme prijať a realizovať”, povedala komisárka pre zdravie Androulla Vassiliou na oficálnom spustení stránky „Európa pre pacientov“. Stránka ponúka aktuálne informácie o inicatívach EÚ ako aj súvisiace články a podujatia, ktoré poskytnú národné a regionálne zdravotnícke organizácie.

“Chcem zapojiť občanov do tvorby politík v oblasti zdravia priblížením našich iniciatív širšej verejnosti”, povedala Vassiliou.

Portál sa venuje desiatim iniciatívam EÚ:

 • bezpečnosť pacientov,
 • cezhraničná zdravotná starostlivosť,
 • zriedkavé choroby,
 • darcovstvo orgánov a transplantácie,
 • rakovina,
 • skríning rakoviny,
 • zdravotnícki pracovníci,
 • očkovanie proti chrípke,
 • očkovanie detí,
 • duševné zdravie a
 • rozvážne užívanie antibiotík.

Európske pacientske fórum nedávno vydalo manifest, v ktorom vyzýva EÚ, aby viac zaangažovala pacientov do svojich politík v oblasti zdravia. Fórum dlhodobo žiada rovnaký a včasný prístup k zdravotnej strarostlivosti pre všetkých Európanov.

Napriek tejto  iniciatíve komisárky Vassiliou, európska exekutíva má veľmi obmedzené právomoci v obasti zdravotnej straostlivosti. Sú to predovšetkým národné vlády, ktoré zodpovedajú za svoje zdravotníctvo.

Návrh Európskej komisie upravujúci poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má pomôcť pacientom získať prístup k starostlivosti v inom členskom štáte krytú domácim poistením, prijali národné vlády chladne. V čase, kedy sú národné rozpočty pod rastúcim tlakom sú členské štáty neochotné podporiť európsku legislatívu, ktorá by teoreticky mohla zvýšiť výdavky zdravotníckych systémov.