Elektronické formuláre pre samosprávy

Združenie miesta obcí Slovenska (ZMOS) spúšťa finálnu fázu projektu Fungovanie 602XML formulárov v prostredí miestnej samosprávy. Realizátorom projektu je spoločnosť Software602 Slovensko a financie naň poskytlo ešte vlani Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci podpory budovania e-government na miestnej úrovni verejnej správy.

Predošlé fázy projektu obsahovali hĺbkovú analýzu stavu informatizácie miestnych samospráv a spracovanie softvéru pre tvorbu, archiváciu a ďalšie spracovávanie údajov vybraných elektronických formulárov. „Mimoriadne dôležitá je analýza, ktorá zostane aj naďalej pre nás dôležitým interným dokumentom, pretože obsahuje cenné informácie pre plánovanie ďalších krokov informatizácie miestnych samospráv,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

Projekt v tomto týždni prezentovali v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu (PPP) zástupcom miestnych samospráv. „Ak naozaj chceme dosiahnuť stanovený cieľ, ak teda má mať tento projekt význam, kľúčové pre nás bude presvedčiť samosprávy, aby sa doň zapojili a aby ho v praxi aj využívali,“ zdôrazňuje M. Muška. Obsahom projektu bolo spracovanie v samospráve bežne využívaných formulárov do elektronickej podoby. Softvér umožňuje sprístupniť formuláre širokej verejnosti – občanom i podnikom a samotné orgány samosprávy v obciach a mestách si môžu vybrať, ktoré formuláre potrebujú. „Samozrejme, že môžu začať dvoma – troma najpoužívanejšími a podľa prvých skúseností pridávať ďalšie,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván.

Časť formulárov bude používať samotné ZMOS na zber a spracovanie informácií, ktoré dnes od obcí a miest získava v papierovej podobe. „Nielen, že tak ušetríme veľkú sumu peňazí, ale zjednodušíme aj archiváciu a najmä spracovanie získaných údajov, takže budú kedykoľvek k dispozícii a vždy aktuálne,“ pochvaľuje si M. Muška.

Druhú časť formulárov budú používať samotné obce a mestá. Nebudú k tomu potrebovať nič, iba rýchlejšie pripojenie na internet. Všetky formuláre a to aj vyplnené s údajmi, budú archivované na servery ZMOS, takže samosprávy nepotrebujú žiadne dodatočné financie. Na server budú mať prístup kedykoľvek, údaje im teda budú plne k dispozícii. „Program je navyše nastavený tak, že ak si zmena zákona vyžiada nejaké zmeny vo formulároch, urobia sa automaticky, samosprávy sa o to starať nemusia,“ upozorňuje produktová manažérka Software602 Slovensko Mária Voznická.

ZMOS by chcel systém uviesť do plnej prevádzky v priebehu najbližšieho mesiaca. „Systém sa nainštaluje, vytipujeme prvé formuláre a do snemu by to malo fungovať,“ informuje Milan Muška. „Návod na použitie,“ dodáva s úsmevom, „bude k dispozícii aj na našej internetovej stránke.“ A aktuálne informácie bude prinášať aj Euractiv.sk.