Elektronizácia verejnej správy? EÚ favorizuje lacnejšie technológie

zdroj: Flickr, autor: trekkyandy

Veľké softvérové spoločnosti sa obávajú, že pripravovaný Európsky rámec interoperability (EIF) uprednostní pri verejných zákazkách technológie, ktoré majú otvorené formáty, teda formáty bez právnych obmedzení na ich využívanie. Tie ich používateľom garantujú dlhodobý prístup k údajom bez súčasnej alebo budúcej neistoty ohľadne práv na ich použitie alebo technickej špecifikácie.

Tieto nadnárodné spoločnosti Komisiu žiadajú, aby EIF pozmenila tak, že sa zaistí, aby sa „inovátori, ktorí vlastnia patenty a iné duševné vlastníctvo mohli podieľať na verejnom obstarávaní pri elektronizácii služieb verejnej správy v Európe,“ uvádza sa v prehlásení Business Software Alliance (BSA). Jej členmi sú spoločnosti ako Microsoft, SAP, IBM, Dell a HP, pričom spolu má združenie približne 80 členov.

V návrhu EIF, ktorý mal EurActiv možnosť vidieť, sa priamo píše: „Vďaka pozitívnym efektom interoperability sa využívanie otvorených formátov a noriem podporuje v mnohých vyhláseniach a je odporúčaný aj pre použitie v európskom sektore verejných služieb“.

Predpokladá sa tak, že európske vlády budú nasledovať príklad Dánska, Holandska, či Nórska a vyberú si pre svoju eVládu verejne prístupné služby, ako napríklad ODF (Open Document Format)- otvorený formát súboru na ukladanie a vzájomnú výmenu upravovateľných kancelárskych dokumentov, ako sú napríklad textové dokumenty, tabuľkové hárky, grafy, či prezentácie. Ten pracuje na princípe otvoreného zdrojového kódu a otvoreného formátu dokumentov, a je bezplatný. Ak sa tak skutočne stane, ohrozí sa tým pozícia Microsoftu na trhu s aplikáciami, pričom spoločnosť v súčasnosti v danej oblasti ovláda 95 percent, prezradil právnický zdroj pre EurActiv.

BSA preto proti súčasnému návrhu EIF bojuje a tvrdí, že ten spoločnosti núti, aby sa vzdali svojich patentov a licenčných poplatkov v snahe zaistiť si kontrakty z verejnej sféry- napríklad elektronizáciou verejnej správy. Vláda je pritom podľa poradcu a hovorcu Európskeho výboru pre interoperabilné systémy (ECIS) Thomasa Vinjeho jeden z najväčších- ak nie najväčší- užívateľ informačných a komunikačných technológií v Európe.

Francisco Mingorance z BSA pre EurActiv uviedol, že EIF obsahuje „znepokojivé“ formulácie, ktoré reflektujú čínsky postoj v tejto záležitosti. Európsky výbor pre interoperabilné systémy (ECIS) ale tieto tvrdenia odmieta. Podľa nej EIF žiadnym spôsobom nepodrýva patentové práva a nenúti vlády, aby si zaobstarali softvér bez duševného vlastníctva. ECIS, ktorého členmi sú aj IBM, Nokia, Oracle a Red Hat sa vyjadrili, že ich spoločnosti majú jedno z „najväčších patentových portfólií na celom svete“ a nikdy by nespravili niečo, čo by podrylo ich vlastné duševná vlastníctvo. Podľa zákonov v Číne totiž majú prednosť pri verejnom obstarávaní tie spoločnosti, ktoré sa vzdajú svojich práv v oblasti duševného vlastníctva. Členovia ECIS sa však zhodli na tom, že EIF sa táto diskusia netýka a nový návrh ničím nepripomína Čínu.

 „Otvorené formáty zaisťujú, že súťaž v softvéri prebieha v oblasti cien a inovácií, a nie v tom, že užívatelia sú nútení používať ho, lebo stratia prístup k svojim dátam ak prejdú na iný softvérový balíček,“ povedal Vinje a dodal: „Zadefinovanie otvorenosti nenaznačuje preferenciu softvéru, na ktorý sa nesťahujú autorské práva a duševné vlastníctvo. Naopak, podporuje konkurenciu, a to ako v oblasti open source softvéru, tak i softvéru, za ktorý jeho vlastníci žiadajú licenčné poplatky.“

Nedávno sa do sporu s čínskou vládou kvôli tamojším zákonom o verejnom obstarávaní. Eurokomisár pre obchod dokonca pohrozil, že ak nebudú mať európske spoločnosti rovnaký prístup na čínsky trh, recipročne obmedzí možnosti čínskych firiem uchádzať sa o vládne zákazky.

Komisia by mala EIF prijať v nasledujúcich týždňoch a na rozdiel od ostatných zákonov, Európsky rámec interoperability nepodlieha schváleniu zo strany Parlamentu ani členských štátov.