EP bojuje proti nekalým praktikám pri inzercii na internete

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa tento týždeň prijal správu o dôsledkoch reklamy na správanie spotrebiteľa. Tá sa zameriava na ochranu užívateľov internetu pred „doternými“ novými internetovými technológiami.

Francúzsky europoslanec Philippe Juvin, ktorý prišiel s návrhom pozície Parlamentu v tejto otázke povedal, že nadmerne zaťažujúce praktiky ako behaviorálna a cielená reklama- teda taká, ktorá pracuje s údajmi o správaní užívateľa na internete a podľa toho vyhodnocuje „vhodný“ typ reklamy, o ktorú by mohol mať konzument záujem- vytvára nové problémy, ktoré ale v súčasnosti európska legislatíva nerieši a je preto potrebné sa tým zaoberať. Zákonodarcovia z výboru EP pre ochranu spotrebiteľa preto Komisiu vyzvali, aby vyhodnotila súčasné zákony v tejto oblasti a podľa možnosti ich doplnila a vylepšila.

Ochrana údajov

Juvin podčiarkol, že zákonodarcovia chcú zakázať určité praktiky, ktoré sú obzvlášť dotieravé- vrátane takzvaných „robotov“ na službe Google Gmail, ktoré sú schopné zoskenovať osobnú poštu užívateľa na tomto konte a podľa jeho kľúčových slov mu vyhľadať a automaticky vygenerovať cielenú reklamu.

Ďalšie kontroverzné techniky na vytvorenie reklamy „šitej na mieru“ pre jednotlivých spotrebiteľov zahŕňajú získavanie informácií od sociálnych sietí ako Facebook a „geolokačné“ služby cez mobilné telefóny pripojené na internet.

Správa tvrdí, že tieto praktiky predstavujú „útok na ochranu súkromia v prípade, že v sebe zahŕňajú sledovanie jednotlivcov“ cez takzvané „cookies“ či filtrovanie ich profilov.

Behaviorálna a skrytá reklama

Zákonodarcovia tiež navrhujú, že tieto nové techniky a spôsoby inzercie by mali byť jasne označované a mali by varovať, že ide o behaviorálnu reklamu. Rovnako podporujú aj kontrolu rôznych fór moderátormi, keďže by sa na nich mohla nachádzať skrytá reklama- a to najmä na fórach diskutujúcich o kvalite služieb ako napríklad hotelov a ubytovania. Tie by totiž mohli nielen zmiasť a oklamať užívateľa, ale zároveň „jedným kliknutím“ zruinovať povesť určitej spoločnosti.

Plenárne zasadnutie Parlamentu, na ktorom sa bude hlasovať o tejto oblasti je stanovené na december tohto roku.