ESD: Výnimky v telekomunikáciách neexistujú

Európsky súdny dvor (ESD) zakázal Nemecku garantovať dominantnému telekomunikačnému operátorovi Deutche Telekom tzv. regulačné prázdniny. ESD včera oficiálne publikoval rozsudok, v ktorom konštatuje, že nemecký zákon z roku 2006, umožňuje niekdajšiemu monopolu obchádzať princípy európskej legislatívy.

Európske pravidlá v oblasti telekomunikácii sprísňuje nedávno schválený telekomunikačný legislatívny balík. V nadväznosti na rozhodnutie ESD, ktoré vytvára precedens, je možné, že žiadny telekomunikačný operátor v EÚ nebude môcť za žiadnych okolností odmietnuť konkurencii prístup do svojich vysoko rýchlostných dátových sietí – tzv. sietí ďalšej generácie, zložených z optického vlákna.

Nemecko ignorovalo opätovné varovania; Európska komisia vládu v Berlíne upozornila už vo februári 2007 vo formálnej nóte. Tá však „regulačné prázdniny“ pre Deutsche Telekom nezrušila.

Nemecký zákon definoval „regulačné prázdniny“ ako výsadu pre Deutsche Telekom odmietnuť prístup konkurencie do vysokorýchlostných dátových sietí „len za určitých okolností“. V roku 2007 Európska komisia v nóte konštatovala, že takýto princíp „efektívne vylučuje konkurenciu“.

Nález ESD vytvára precedens, že operátor musí za každých okolností umožniť prístup konkurencie do svojich dátových sietí a výnimky neexistujú.