EÚ bojuje za zachovanie služby Skype v mobiloch

Komisárka zodpovedná za informačnú spoločnosť Viviane Redingová minulý týždeň ujasnila, že cieľom novej roamingovej regulácie, ktorá je v platnosti od začiatku júla, je aj zabrániť akejkoľvek diskriminácii medzi technológiami.

Regulácia podľa jej slov zdôrazňuje, že by nemali vznikať prekážky pre rozvíjajúce sa aplikácie alebo technológie, ktoré môžu byť náhradou alebo alternatívou roamingových služieb. Ide napríklad o WiFi, hlasové služby VoIP či rýchle zasielanie správ (instant messaging services).

„Komisia sa preto zaujíma o všetky iniciatívy telekomunikačných operátorov v snahe o zablokovanie použitia internetových telefónnych služieb Skype,“ potvrdila Redingová. Komisárka zodpovedná za hospodársku súťaž Neelie Kroesová povedala, že začiatkom roka začalo vyšetrovanie údajného porušovania európskych protimonopolných pravidiel zo strany mobilných telekomunikačných spoločností.

Socialistická europoslankyňa Christel Schaldemosová požiadala komisárku Redingovú o jej názor na vyhlásenie nemeckého telekomunikačného operátora T-Mobile, že zavedie extra príplatok za použitie Skype či iných VoIP služieb vo svojich mobilných sieťach.

Po prudkej reakcii zo strany médií, verejných autorít a spotrebiteľských združení sa T-Mobile stiahol, no v súčasnosti zvažuje myšlienku zavedenia jednotných poplatkov za použitie VoIP spolu s bežnými službami v mobilných telefónoch. Boli by však vyššie ako za využívanie štandardných telekomunikačných aplikácií.

Najväčší mobilný telekomunikačný operátor na svete Vodafone tvrdí, že by tento krok nasledoval. „Budete si môcť kúpiť tarifu, ktorá vám umožní použitie VoIP alebo takú, ktorá vám tieto služby zablokuje. Spotrebitelia sa budú môcť rozhodnúť. V princípe budeme naše tarify konfigurovať tak, aby si zákazníci mohli vybrať,“ vyhlásil Richard Feasey z Vodafone na konferencii v Bruseli.

Redingová trvá na tom, že neutralita siete je jednou z jej priorít. Znamená to, že jej úprava by sa mala obmedzovať len na aktivity prioritizácie prevádzky s cieľom zlepšiť jej využitie užívateľmi a prínos operátorom. Poskytovatelia internetových služieb prevádzkujú systémy sieťového manažmentu, ktorých prioritou je lepší prístup firiem počas pracovných hodín a potom domácností vo večerných hodinách – presne v jednej línii s dopytom. Samozrejme, firmám sa účtujú vyššie poplatky.

„Zavádzanie tohto konceptu do internetových mobilných služieb dáva zmysel, no nanešťastie v súčasnosti to nie je predmetom diskusie. Teraz sa musíme zamerať na nelegitímne poplatky za použitie bezplatných služieb, ktoré pre operátorov nepredstavujú extra náklady,“ povedal EurActivu telekomunikačný expert, ktorý si neželal byť menovaný.