EÚ chce čeliť starnutiu pomocou informačných technológií

Pozadie:

Očakáva sa, že s rastúcim priemerným vekom obyvateľstva sa v období medzi rokmi 2010 a 2030 zvýši počet obyvateľov Európy vo veku 65 až 80 rokov až o 40%. 

S cieľom čeliť ekonomickým a spoločenským výzvam spôsobeným týmito demografickými zmenami predstavila Komisia v júni 2007 návrh Akčného plánu pre kvalitné starnutie v informačnej spoločnosti. Jeho cieľom je využívať informačné a komunikačné technológie (IKT) tak, aby napomáhali efektívnemu adresovaniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zvýšeniu počtu príležitostí na inováciu v tejto oblasti. 

Akčný plán sprevádza i nový program výskumu a rozvoja, ktorého cieľom je zvýšenie kvality života starších ľudí pomocou IKT: Podpora bežného života starnúcej populácie (Ambient Assisted Living, AAL). Podporný program AAL by mal byť založený  v súlade s čl. 169 Zmluvy o EÚ, čo znamená, že táto iniciatíva bude koordinovaná členskými štátmi.

Otázky:

Európsky ministri diskutovali 27. septembra 2007 o účasti Európskych spoločenstiev vo výskumnom programe AAL, ktoré by mali viaceré členské štáty EÚ spolu s niekoľkými ďalšími krajinami implementovať od budúceho roku. 

Medzi špecifické ciele tohto šesťročného programu patria:  

  • podpora vzniku inovatívnych IKT produktov a služieb pre kvalitné starnutie a zníženie nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť; 
  • zlepšenie podmienok pre rozvoj priemyslu v tejto oblasti vytvorením koherentného rámca pre vznik spoločných prístupov, zjednodušenie lokalizácie a zníženie nákladov na poskytovanie služieb;
  • vytvorenie a využitie kritického množstva výskumu, vývoja a inovácií technológií a služieb na úrovni EÚ v oblasti starnutia.

Zatiaľ sa do programu AAL rozhodli zapojiť Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko, ako aj Izrael, Nórsko a Švajčiarsko a súhlasili s koordináciou vzájomných aktivít.

Rozpočet AAL na obdobie 2008-2013 by mal dosiahnuť výšku približne 300 miliónov eur a tvoriť ho budú tak komunitárne zdroje ako aj  finančné prostriedky od členských štátov.

Pozície:

„Starnúca populácia predstavuje výzvu pre európsky trh práce ako aj sociálne a zdravotné systémy jednotlivých krajín. Je to však taktiež hospodárska a spoločenská príležitosť. Informačné technológie poskytnú množstvo nových, dostupnejších produktov a služieb, ktoré starší ľudia využívajú vo svojom každodennom živote,” uviedla Viviane Reding, Komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá.

Ďalšie kroky:

  • 19. decembra 2007 prebehne prvé čítanie v Parlamente.
  • 2008: Oficiálny štart programu AAL.