EÚ chce nižšie ceny za roaming

Komisárka, ktorej portfólio dohliada aj na odvetvie telekomunikácií a internet v Únii, vidí vinu v nedostatku konkurencie. Jej predchodkyňa Viviane Reding v roku 2008 šokovala celý telekomunikačný priemysel keď stanovila maximálne ceny, ktoré môžu mobilné spoločnosti stanoviť za hovory, posielanie textových správ a sťahovanie dát v zahraničí. Európsky parlament tento návrh minulý rok schválil.

Revízia smernice

„Revízia Roamingovej smernice z dielne Komisie sa musí pozrieť na problém a potenciálne riešenia v plnom kontexte,“ povedala Kroes vo svojom prejave na konferencii Združenia európskych telekomunikačných sieťových operátorov (ETNO)- „Relevantným kontextom je pritom nedostatok skutočne konkurenčného jednotného trhu pre všetky aspekty telekomunikačných služieb v Európe,“ dodala komisárka, ktorá sa preslávila tým, že počas svojho pôsobenia keď mala na starosti agendu pre hospodársku súťaž udelila veľkým nadnárodným spoločnostiam vrátane Microsoftu a Intelu miliardové pokuty za jej porušovanie.

Vo svojom príhovore Kroes povedala, že v EÚ bude skutočný jednotný trh až vtedy keď sa budú cenové rozdiely za hlasové schránky, textové odkazy a prenos dát medzi jednotlivými štátmi a operátormi budú líšiť len na  základe aktuálnych nákladov za poskytovanie týchto služieb.

„Zvážim štrukturálne, ekonomické a právne bariéry na vytvorenie takéhoto jednotného trhu, a nebojím sa navrhnúť potrebné opatrenia na ich prekonanie,“ povedala komisárka. Dodala však, že na dosiahnutie cieľa bude potrebné „premýšľať mimo mantinelov. V tomto scenári sú závratné náklady za roaming v zahraničí v rámci krajín EÚ zastaraným konceptom“. Uviedla tiež, že nebude zavádzať cenové stropy len na to, aby boli, ale v prípade nutnosti predstaví nové opatrenia. „Nebudeme navrhovať ďalšie bariéry a ani nekonečné ohýbanie súčasných cenových stropov bez toho, že by sme pridali niečo nové. Chcem, aby sa rozdiel medzi roamingom a domácimi cenami blížil k nule.“

V komplikovanej otázke zachovania neutrality internetu, teda vyrovnanému prístupu k internetu, Kroes povedala, že regulátori pravdepodobne nezasiahnu ak bude na trhu viac konkurentov. „Silná konkurencia na trhu so širokopásmovým pripojením by mohla umožniť uvoľnenejší prístup regulačných úradov k záležitostiam ohľadne internetovej neutrality,“ uviedla. Výkonný riaditeľ France Telecom Stéphane Richard povedal, že s návrhom vysokorýchlostného internetu z dielne komisárky, ktorý bol zverejnený tento týždeň, nie je „úplne spokojný“. „Ak je základnou filozofiou Európskej komisie nazerať na siete ako komoditu, či utilitu (internet novej generácie), tak to nie je najlepšia investícia, ktorú môžeme našim akcionárom ponúknuť,“ varoval Richard na konferencii.

Spojené štáty varujú pred regulovaním

Americký vyslanec pre medzinárodnú komunikáciu a informačnú politiku Philip Verveer tiež varoval pred „opačnými dôsledkami“ smernice. Spojené štáty by však podľa vyslanca „boli radi“ ak by došlo k harmonizácii zákonov jednotlivých členských štátov v oblasti autorských práv, ktoré by mohli napomôcť zintenzívneniu cezhraničného internetového obchodu. „Jednou z komplikácií, ktoré stoja v ceste plnému využívaniu internetu v Európe je, že je prepletená so záležitosťami kultúry,“ povedal Verveer. V EÚ existujú rozdielne vyhľadávače pre stránky ako Google, a členské štáty sú v zajatí medzi uplatňovaním obyčajového práva a kodifikovaných zákonov v oblasti ochrany autorských práv. Len štyri percentá európskych spoločností tak obchoduje vo viac ako desiatich členských štátov Únie.

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes prisľúbila, že v rámci stratégie Európa 2020 zjednoduší európske normy.