EÚ chce zlepšiť širokopásmové pripojenie

zdroj: flickr, autor: x_jamesmorris

Politika EÚ v oblasti spektra, ktorú Komisia včera predstavila, členským štátom odporúča, aby postupne znížili analógové služby a tým vydláždili cestu pre vyššie využívanie digitálnych služieb. Tým chcú napríklad zabezpečiť väčšie prenikanie širokopásmového internetu do vidieckych oblastiach a zároveň uspokojiť dopyt po mobiloch a bezdrôtových službách ako GPS, či využívanie smartfónov.

Prechod z analógu na digitál uvoľní 800MHz spektrum, o ktoré prejavili záujem mnohí trhoví hráči. Dôvodom je, že vie prekonať veľké vzdialenosti a zároveň cez budovy.

Európska únia zároveň vytýčila dva konečné termíny vo svojom Programe politiky rádiového spektra (RSPP). Podľa prvého dátumu by mali členské štáty dokončiť transfer z analógového na digitálne vysielanie do januára 2012 a podľa druhého by malo byť uvoľnené rádiové spektrum dostupné pre bezdrôtové služby do roku 2013 „s možným omeškaním do roku 2015 v špeciálnych prípadoch“.

Plán čelí prekážkam

V praxi však ultimátum Komisie veľa nezmôže pri pozmeňovaní plánov na udeľovanie frekvencií. Rádiové frekvencie si totiž vyžadujú súhlas jednotlivých členských štátov. Nemecko je pritom doposiaľ jedinou krajinou EÚ, ktorá svoje širokopásmové spektrum uvoľnila pre mobilné široké pásmo. Aukcie na nákup rádiových vĺn sa uskutočnil v máji a väčšinu nových rádiových frekvencií získali telekomunikačné giganty Deutsche Telekom a Vodafone.

V iných krajinách je však spektrum predmetom záujmov národných politikov a verejných televíznych a rozhlasových organizácií, ktoré predstavujú silnú loby a stavajú sa proti jeho využitiu na iné ako vysielacie účely. V Taliansku, kde si tamojší premiér Silvio Berlusconi vybudoval politickú moc na základe svojho televízneho impéria je napríklad nepravdepodobné, že operátori budú mať reálnu šancu na voľnú súťaž.  V krajine sa totiž v súčasnosti medzi uchádzačmi o voľné frekvencie nachádzajú len vysielatelia a ani jeden poskytovateľ internetových služieb.

Širokopásmový internet pre všetkých

Komisia upozorňuje, že vo vidieckych a odľahlých oblastiach budú bezdrôtové a mobilné siete zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode na digitálne pripojenie. To by malo zároveň EÚ napomôcť pri dosahovaní cieľa o 100- percentnom pokrytí do roku 2013, ktorý má zvýšiť inovácie a konkurencieschopnosť v Únii. Podľa zdrojov Komisie by využitie rádiového spektra mohlo do rozpočtu EÚ prispieť čiastkou až 300 miliárd eur. Niektoré záujmové skupiny ale varujú, že túžba Komisie po bezdrôtových službách by mohla spôsobiť, že trh ešte viac ovládnu mobilní operátori. „Existujú obavy, že konkurencia sa významne zhorší ak sa nepodniknú kroky na predídenie diskriminačnému správaniu v dodávaní služieb novej generácie,“ uvádza sa v štúdii konzultačnej skutočnosti Analysys Mason.

Investície do infraštruktúry

Ďalšou súčasťou návrhu z dielne eurokomisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroes je odporúčanie ohľadne Sietí budúcej generácie (NGN) a komuniké o investíciách do širokopásmovej infraštruktúry. Operátori, ktorí ale investovali do nových sietí založených na optických vláknach sa obávajú, aby nemali konkurenčné spoločnosti príliš ľahký a lacný prístup k ich sieťam, čím by sa výrazne znížila návratnosť ich investície. Problémom pri uskutočňovaní plánov z dielne Komisie by mohol byť aj nedostatok peňažných prostriedkov v súčasnej hospodárskej kríze.