EÚ: Medzinárodní dediči to budú mať ľahšie

foto: flickr, autor: Linda Cronin

Občan EÚ, ktorý sa rozhodne, že bude žiť za hranicami svojej krajiny, sa môže ľahko ocitnúť v situácii, kedy zdedí majetok a nebude si vedieť rady, ktorý právny poriadok je možné v jeho prípade použiť. Niektorí dediči, ktorí sa chcú vyhnúť zložitej a zdĺhavej byrokracii to dokonca riešia tak, že sa svojich dedičských práv vzdajú.

Z toho dôvodu Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) v spolupráci s Európskou komisiou rozhodla, že zriadi internetovú stránku, na ktorej budú dostupné všetky informácie týkajúce sa dedičských práv vo všetkých členských štátoch EÚ.

Webová stránka, ktorá je prístupná hneď v 22 jazykoch EÚ (a zároveň aj v chorvátštine), funguje od začiatku tohto týždňa (28. júna) a snaží sa poskytnúť odpovede na otázky, ktoré sa týkajú nielen teórie dedičského práva, ale aj praktických situácií. Občan tak získa možnosť dozvedieť sa, na aké orgány sa má v prípade dedičského konania obrátiť, či ako získať informácie ohľadne spísania dedičskej závete alebo výšky dedičského poplatku.

„Pre tých občanov, ktorí žijú v inom členskom štáte EÚ, nie je vždy jednoduché zistiť, aké dedičské právo sa v jeho prípade uplatňuje. S touto internetovou stránkou sa budú občania môcť ľahšie informovať a budú tiež schopní sa domôcť tých správnych práv,“ prehlásila eurokomisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová.

Podľa informácií Európskej komisie žije v súčasnosti mimo svoju rodnú krajinu asi deväť miliónov Európanov a každoročne na území EÚ prebehne približne 450 tisíc medzinárodných dedičských konaní, v ktorých ide o približne 120 miliárd eur.

Európske inštitúcie sa už od minulého roka snažia dedičské konania s medzinárodným prvkom čo najviac zjednodušiť. Podľa nariadenia, ktoré v októbri 2009 navrhla Európska komisia, by ľudia žijúci v cudzine získali možnosť požiadať, aby bol ich prípad riešený na základe právneho poriadku ich rodnej krajiny. Predišlo by sa tak tomu, že súd rodnej krajiny a súd v krajine, kde daná osoba v súčasnosti žije, vynesú protichodné rozsudky.

Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ na svojom júnovom zasadnutí v Luxembursku podčiarkli dôležitosť tohto nariadenia. V súčasnosti sa tak nariadenie nachádza v Rade EÚ.

Náklady na novú informačnú webovú stránku dosiahli 280 tisíc eur, z čoho viac ako 158 tisíc uhradila Európska komisia.