EÚ nacvičovala obranu pred kybernetickými hrozbami

zdroj europarl.europa.eu

Cvičenia sa zúčastnilo asi 400 expertov z finančných inštitúcií, telekomunikačných spoločností, poskytovateľov internetových služieb a z orgánov verejnej správy.

V rámci simulatívneho cvičenia budú experti čeliť viac ako 1200 kybernetickým útokom. Útoky zahrnú viac ako 30 000 emailov.

„Je to po prvýkrát, čo sa do celoeurópskeho nácviku obrany proti kybernetickému útoku zapojili banky a internetové spoločnosti,“ vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá je zodpovedná za digitálnu agendu.

Pomocou simulácie útoku zahltenia servera požiadavkami na služby testujú pripravenosť inštitúcií a schopnosť vzájomnej spolupráce. „Táto spolupráca zohráva kľúčovú úlohu, keďže kybernetické útoky sú čoraz rozsiahlejšie a dômyselnejšie,“ tvrdí eurokomisárka.

V realite by takýto útok znamenal masívne narušenie fungovania systémov a škody vo výške niekoľko miliónov eur.

„Cieľom dnešného cvičenia je zabezpečiť spoluprácu na európskej úrovni, aby sa zaistila neprerušená prevádzka internetu a ďalších kľúčových infraštruktúr,“ vysvetlila Kroseová.

Počas cvičenia sa nepoužila reálna informačná infraštruktúra, ale len jej napodobenina. Kľúčové zistenia by mali byť známe do konca roka.

Kybernetické útoky sa vo svete objavujú čoraz častejšie. V roku 2011 narástol počet útokov o 36 %. V rokoch 2007 až 2010 sa štvornásobne zvýšil počet spoločností, ktoré zaznamenali kybernetický útok s finančnými škodami.  

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) sa pritom prípady narušenia kybernetickej bezpečnosti nahlasujú skôr zriedkavo, keďže v nich väčšinou nedochádza k finančným škodám.

Podľa Svetového ekonomického fóra existuje dnes desať percentná šanca, že v nasledujúcom desaťročí dôjde k vážnemu narušeniu fungovania kľúčovej informačnej infraštruktúry. Škody by sa mohli v takom prípade vyšplhať až do výšky viac ako 200 mld. eur.

Cvičenie je len druhou celoeurópskou simuláciou kybernetického útoku. Prvé sa uskutočnilo v roku 2010, ale svojím rozsahom bolo menšie.