EÚ odobrila zlúčenie Google a DoubleClick

Foto: flick.com (keso)

Google môže prevziať DoubleClick. Do sveta internetu vkročí spoločná firma ako technologický gigant. Po odobrení americkými protimonopolnými úradmi dala obchodu zelenú aj Európska komisia.

Oba portály sú lídrami vo svojich oblastiach. Google je suverénnou jednotkou medzi vyhľadávačmi a DoubleClick je technologickým lídrom v oblasti kontextovej reklamy.

Google okrem vyhľadávacích služieb podniká aj v oblasti cieleného umiestňovania reklamy. Služba AdSense vytvára komerčný priestor na partnerských stránkach. Prístup k technológiám DoubleClick-u umožní, aby sa AdSense dostal takmer všade, teda na všetky relevantné portály bez ohľadu na to, v akom jazyku a akým spôsobom sú programované.

Zlúčenie sa nedotkne konkurencie na trhu. Analýza Komisie konštatuje, že DoubleClick nie je silným hráčom na trhu sprostredkúvania reklamy, teda jeho prechod pod Google nezlikviduje konkurenčné spoločnosti. Exekutíva EÚ je tiež presvedčená, že technologicky posilnený Google sa nebude usilovať o odstránenie protihráčov, “pretože takéto stratégie by pravdepodobne neboli ziskové”.

Komisia sa nezaoberala problémom ochrany súkromných údajov. Monitorovanie nakladania s citlivými informáciami je vecou členských krajín. Nedávno sa v Európe diskutovalo, či by komisári mali alebo nemali brať do úvahy pri rozhodovaní o Google/DoubleClick aj otázku ochrany súkromia. Obe firmy totiž podnikajú v oblasti kontextovej reklamy (EurActiv 15/01/08).

Pozície

Eric Schmidt, predseda a výkonný riaditeľ Google, povedal, že rozhodnutie “zvýši efektivitu, merateľnú kvalitu a výkon [nášho] digitálneho média”. Dodal, že posilnenie Google privítajú predovšetkým vydavatelia a reklamné agentúry, ktoré budú môcť cielenejšie a kontextovo presnejšie umiestňovať svoju reklamu.

Jonathan Zuck, prezident Asociácie pre konkurencieschopnú technológiu (ACT), verí, že “zlúčenie bezpochyby [..] podnieti vývoj internetovej reklamy.” Rozhodnutie je podľa neho ukážkou “dynamiky priemyslu a potreby ponechať firmám nevyhnutnú flexibilitu”.

Monique Gyens, generálna riaditeľa spotrebiteľskej organizácie BEUC, vyslovila sklamanie, že Komisia nevzala do úvahy dopad rozhodnutia na ochranu osobných údajov. Správne nakladanie s citlivými informáciami je pre užívateľov internetu kľúčové. Dodala: “Dúfame, že odteraz sa bude nový Google/DoubleClick správať v súlade s európskou legislatívou.”

Ignorovaním otázky ochrany osobných údajov sú sklamaní aj európski poslanci. Sophie In ‘t Veld (ALDE, NL) si myslí, že “zbieranie a používanie osobných údajov sa stáva cennou komoditou a veľkým biznisom.” Znalosť o správaní sa zákazníkov je veľkou konkurenčnou výhodou. Preto sa téma ochrany citlivých informácií “úzko dotýka zlúčenia Google/DoubleClick”. Názor poslankyne In ‘t Veld zdieľa aj jej kolegyňa Britta Thomsen (PES, DK).