EÚ plánuje vyriešiť prístup k rádiovému spektru

Európsky parlament a Európska komisia budú na summite EÚ 22. marca spolu so zainteresovanými stranami diskutovať o kontroverznej téme ako môže Únia rozmiestniť rádiové spektrum medzi významné odvetvia a služby, vrátane obrany, dopravy, televízie a mobilných telefónov.

Komisia pri tejto príležitosti spotrebiteľov a spoločnosti požiada, aby vyjadrili svoje stanovisko k otázke celoeurópskeho spektrového pokrytia, ktoré by mohlo poskytnúť frekvencie a napomôcť pri boji so sociálnou inklúziou a životným prostredím.

Konzultácie sa majú skončiť 9. apríla, no je pravdepodobné, že sa ešte otvorí debata, pri ktorej panujú nezhody medzi poskytovateľmi internetových služieb, regulátorov a EÚ.

Brusel už kritizoval nemeckého regulátora Bundesnetzagentur (BNA) za to, že poskytla veľkým operátorom priaznivé podmienky v plánovanej aukcii ohľadne spektra. BNA po niekoľkých úpravách, ktoré mali upokojiť Brusel, plánuje začať aukciu už v apríli tohto roku.

Brusel chce zároveň zaviesť vysokorýchlostný širokopásmový internet na celom území EÚ do roku 2013. Do roku 2012 sa očakáva, že členské štáty dokončia prechod k digitálnym technológiám – zatiaľ sa to podarilo vo Fínsku, Nemecku, Luxembursku, Švédsku a Holandsku.