EÚ podporuje zelenšie cloudy

Dátové centrá v podobe výpočtových mračien (cloudy) združujú na jednom mieste tisícky počítačových serverov. Môžu mať rozlohu futbalového ihriska a pri svojej prevádzke spotrebovať na napájanie a chladenie rovnaké množstvo elektriny ako 40 tisíc domovov.

Európska únia sa snaží presadiť v pozícii lídra v inovatívnych a zároveň udržateľných IT technológiách. Jedným z takýchto riešení by mohol byť špeciálny 3D mikročip, ktorého vývoj podporila v rámci projektu Eurocloud sumou 3,3 milióna eur.

Projekt využíva princíp mikroprocesorového jadra a pamäte s nízkou spotrebou energie, ktorý sa používa napr. v mobilných telefónoch.  Tieto technológiu ale adaptuje na použitie v oveľa väčšom rozsahu. Predbežné výpočty ukazujú, že v porovnaní s konvenčnými servermi by sa tým zníži spotreba elektriny až o 90 %. Cloudy by sa tak mohli stať pre mnoho firiem cenovo dostupnejšie.

„Dnešné cloudové dátové centrá sú energeticky náročné a nie sú dlhodobo udržateľné,“ uviedla podpredsedníčka EK Neelie Kroes zodpovedná za digitálnu agendu. „Čip Eurocloud sa zameriava na jadro tohto problému spotreby energie. Dúfam, že ďalší rozvoj projektu podporí pozíciu európskych firiem v sektore, kde v súčasnej dobe dominujú mimoeurópske firmy.“

Cez 7. rámcový program EÚ financuje 63 % projektu príspevkom vo výške 3,3 milióna eur v období troch rokov. Do projektu sa zapojili univerzity i firmy z Veľkej Británie, Belgicka, Švajčiarska, Fínska a Cypru.