EÚ sa nepáčia nové nastavenia Facebook-u

foto: čoraz viac spoločností si zakladá svoje skupiny na facebooku

Nová eurokomisárka pre základné práva Viviane Redingová, medzi ktorej agendu patrí aj ochrana údajov, dnes pri príležitosti Európskeho dňa bezpečnejšieho internetu prednesie v Štrasburgu prejav, v ktorom vyjadrí svoje „obavy“ z posledných úprav Facebooku.

Napriek rastúcemu tlaku a hlasom volajúcim po zlepšení ochrany údajov a bezpečnosti užívateľov sociálnych sietí totiž Facebook na konci januára prekvapivo zmenil svoje súkromné nastavenia tak, že je ľahšie možné získať prístup k informáciám zverejneným na jeho portáli.

Od januára bolo možné si prezrieť profily tých užívateľov, ktorí si nezmenili svoje nastavenia. Podľa nových pravidiel museli totiž užívatelia napriek predošlému nastaveniu upraviť svoje profily znova tak, aby boli dostupné len zo strany ich priateľov ak chceli zamedziť ich voľnému zverejneniu.

Predtým bola situácia úplne opačná. Profily boli súkromné automaticky a k ich zverejneniu došlo iba v prípade, že o to výslovne požiadali.

„Som prekvapená touto náhlou zmenou postupu. Neviem to pochopiť, lebo je v záujme sociálnych sietí, aby poskytli svojim používateľom kontrolu nad ich súkromím,“ hovorí Redingová.

Komisárka bude zároveň pozorne sledovať vyšetrovanie kanadského komisára pre ochranu súkromia, ktorý túto záležitosť vyšetruje, vyhlásil zdroj blízky Redingovej. Ten začal v Kanade 27. januára voči Facebook-u  vyšetrovanie  práve kvôli jeho nastaveniam súkromia.

Správa EÚ o sociálnych sieťach

Kritika Facebooku prichádza v čase keď Komisia zverejňuje správu o ochrane súkromia, ktorú musia aplikovať sociálne siete. Facebook je pritom jednou z vedúcich spoločností, čo sa ochrany osobných údajov používateľov týka.

Facebook so sídlom v Kalifornii je považovaný za spoločnosť s jednými z najlepších mechanizmov umožňujúcich nahlásenie porušenia pravidiel na svojom portáli a v zamietnutí prístupu maloletých k určitým službám a stránkam.

V správe dostal Facebook pomerne vysoké hodnotenie za to, že sú osobné informácie o užívateľovi prístupné iba jeho priateľom. K vypracovaniu tejto štúdie však došlo v decembri, teda predtým ako Facebook zmenil svoj postup a „to súčasná hodnotiaca správa nezohľadňuje,“ zdôraznil predstaviteľ EÚ. Očakáva sa preto, že celkové hodnotenie Facebooku sa v prípade zachovania súčasného stavu nastavení zmení k horšiemu.

„Profily maloletých užívateľov musia byť automaticky súkromné  a nahláseniam o zneužití údajov sa musí dostať rýchlej a adekvátnej odpovede. Internet je teraz pre naše deti dôležitý a je preto zodpovednosťou nás všetkých, aby sme ho urobili bezpečnejším,“ hovorí Redingová vo svojom prejave.

Správa je prvým hodnotením dohody, ktorú v roku 2009 dobrovoľne podpísali najväčšie sociálne siete pôsobiace v Európskej únii ako Facebook, MySpace, YouTibe, Bebo či Daily Motion.

Kvôli tlaku národných vlád a inštitúcií EÚ sa celkovo 25 spoločností zaviazalo uplatniť viaceré nástroje na ochranu údajov zverejnených na ich stránkach. V prvom hodnotení tohto uplatňovania zmien sa zistilo, že mnoho sociálnych sietí skutočne zlepšilo nastavenia v oblasti ochrany súkromia – najmä čo sa mladistvých užívateľov týka.

Správa však tiež podotýka, že len menej ako polovica monitorovaných sociálnych sietí zaviedla automatické súkromné nastavenie údajov užívateľov či zabezpečila, aby sa profily mladistvých nedali nájsť vo vyhľadávačoch.

„Európska komisia minulý rok žiadala spoločnosti, aby jednali a som rada, že mnohé túto prosbu vypočuli. Očakávam však, že všetky spoločnosti urobia viac,“ hovorí Redingová.