EÚ si možno posvieti na ochranu sluchu

„Európske štandardy bezpečnosti, ktoré obmedzujú hlasitosť osobných hudobných prehrávačov na 100 decibelov, už existujú,“ povedala včera (27.1.) komisárka Meglena Kuneva, zodpovedná za ochranu spotrebiteľa. Súčasne však nevylúčila, že sa Komisia nebude v budúcnosti zaoberať otázkou ochrany sluchu európskych spotrebiteľov, pretože súčasné normy „sa vzťahujú len na niektoré z hudobných prehrávačov“.

Podľa komisárky, ak sa bude rozhodovať o nových štandardoch bezpečnosti, je potrebné rozhodnúť sa, či je lepšie iba definovať nový hlukový strop alebo by mala Komisia začať pracovať na novom, ucelenom systéme štandardov, ktoré by sa vzťahovali na všetky typy hudobných prehrávačov.

Impulzom pre uvažovanie komisárky o hudobných prehrávačoch je výzva európskych spotrebiteľských skupín a organizácií, aby boli užívatelia zariadení ako iPod či Walkman lepšie chránení a ich sluch nemohol byť vystavený takej hladine zvuku, ktorá vedie k poškodeniu. Spotrebiteľské organizácie sú skôr za „ucelenejší regulačný prístup“, než len za stanovenie novej hodnoty hlukového stropu.

Firmy, ktoré prehrávače vyrábajú, tvrdia, že súčasná úroveň regulácií je dostatočná. Napríklad fínska Nokia vyhlásila, že všetky jej produkty spĺňajú štandardy, ktoré stanovuje Smernica o rádiových a telekomunikačných zariadeniach.

Rôzne názory panujú aj v rámci Európskej komisie. Mark Bogers, jeden z jej predstaviteľov, tvrdí, že stanovovať nové pravidlá by bolo „disproporčné“. Tvrdí,  že aj súčasne platná legislatíva „by mala zohľadňovať riziko poškodenia sluchu používateľov osobných hudobných prehrávačov“. Dopĺňa: „Skutočnou otázkou je, či by sa konkrétne obavy z vystavovania sa vysokým hladinám [hluku] mali premietnuť do technických požiadaviek a pravidiel správnej obsluhy.“

Smerom k upozorňovaniu o škodlivosti?

Kráľovský národný inštitút sluchovo postihnutých (RNIDP) od Európskej komisie žiada, aby prijala nariadenie o nutnosti umiestňovať „varovné štítky na obaloch“ hudobných prehrávačov, ktoré upozornia na riziko poškodenia sluchu. ANEC, Európska asociácia pre koordináciu reprezentantov spotrebiteľov v procese štandardizácie, podporuje myšlienku umiestňovania varovných štítkov, ale súčasne dodáva, že by nemalo ísť o náhradu za striktnejšie hlukové limity.

Nokia na okraj varovných štítkov uviedla, že na správanie sa spotrebiteľov nemajú takmer žiadny vplyv. Vzhľadom na súčasne dostupné technológie je podľa koncernu lepším prístupom hľadanie „inovatívnejších a efektívnejších spôsobov“, ako robiť medzi spotrebiteľmi osvetu o rizikách, ktoré vyplývajú z nesprávneho používania výrobku, povedal hovorca firmy Pekka Heikkinen.

Emma Harrison, riaditeľka RNIDP, hovorí, že „hluk je najväčšou príčinou straty sluchu, ktorej sa dá predísť“. Je preto potrebné hovoriť spotrebiteľom, aby si „svoj sluch vážili“. Najlepšou cestou je podľa nej informovanie o rizikách prostredníctvom varovných štítkov na obale, pričom tie by mali „odkazovať na zdroje [ďalších] informácií“.

Za uplynulé štyri roky sa v EÚ predalo cca 250 mil. kusov osobných hudobných prehrávačov. Odhady hovoria, že denne prostredníctvom nich počúva hudbu alebo rádio asi 100 mil. obyvateľov. Veľká časť z nich sú deti a mladiství, ktorí si v úplnej miere neuvedomujú vážnosť rizika a nutnosť chrániť si svoj sluch. Vedecký výbor SCENIHR publikoval v októbri 2008 správu, v ktorej stojí, že „počúvanie osobného hudobného prehrávača pri vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu“.