EÚ sľubuje IT siete novej generácie

Európska komisia pod verejným tlakom prisľúbila, že začne podporovať rozvoj tzv. sietí novej generácie (NGN). Do vysokorýchlostnej dátovej infraštruktúry by postupne mohol  získať prístup každý – jednotlivec, domácnosť, súkromná či štátna inštitúcia.

Kto siete NGN zaplatí, zostáva nejasné. Komisárka Viviane Reding pre EurActiv povedala: „Stále na tom pracujeme, konzultujeme, analyzujeme trh a skúmame rôzne možnosti.“ Dodala, že „priemysel, ktorý investuje, chce vedieť, aký druh nariadení bude v horizonte niekoľkých rokov ovplyvňovať terajšie rozhodnutia.“ Tak či onak, podľa Reding si bude realizácia myšlienky vyžadovať „nejaký čas“ a okrem toho je tiež potrebné mať v rukách nejakú úvodnú legislatívu.

Aj Slovenský prístup k rozvoju IT by sa mohol stať inšpiráciou pre hľadanie celoeurópskeho riešenia. Aspoň tak to tvrdí Martin Selmayr, hovorca komisárky pre informačnú spoločnosť. Podľa neho európsky telekomunikačný trh by sa mal inšpirovať krajinami ako Japonsko či Južná Kórea, no súčasne aj niektorými členskými štátmi EÚ, napríklad „Dánskom, Holandskom a taktiež Slovenskom.“ Jeho vyhlásenia však kontrastujú s pravidelne publikovanými hodnoteniami sektora IT, v ktorých sa naša krajina nachádza na chvoste (pre porovnanie: EurActiv 17/10/07 alebo EurActiv 16/11/07).

Komisia vo svojich IT návrhoch a revíziách sektora telekomunikácií NGN často opomínala. Viac razy sa na tento fakt sťažovali nielen telekomunikační operátori a podnikatelia zaoberajúci sa digitálnym svetom, ale aj európski poslanci. Spoločne tvrdia, že Komisia sa zameriava spravidla len na regulačné nástroje, zatiaľ čo otázky technologického rozvoja a podpory infraštruktúry zostávajú kdesi v pozadí.

V čase, kedy ani najčerstvejšie legislatívne balíky nevenujú dostatočný priestor NGN, sa musí telekomunikačný sektor zamerať na hľadanie primeraných náhradných riešení. Európska asociácia digitálneho priemyslu (EICTA) vo svojom nedávnom stanovisku uviedla, že firmy sú odkázané na čiastkové riešenia, medzi ktoré možno zaradiť napríklad internetové televízne vysielanie s vysokým rozlíšením, či rôzne interaktívne web 2.0 aplikácie, pre ktoré sú však terajšie dátové siete nie celkom postačujúce.