EÚ „tajne“ rokuje o zákaze nelegálneho sťahovania

Oddelenie Komisie pre vnútorný trh vedie už od polovice roku 2010 rokovania s vybranými spoločnosťami a organizáciami rozhovory ohľadne ochrany duševného vlastníctva a jeho vymáhania v EÚ. Správy o tom, že Komisia uskutočnila takéto stretnutie kľúčových hráčov v snahe podpísať s nimi memorandum porozumenia, ktorým sa v Únii zavedú drakonické pravidlá na ochranu ľudských práv, znepokojili europoslancov. Tí vzápätí žiadali vysvetlenie od Komisie.

Poslanci Parlamentu aj viaceré organizácie tvrdia, že ich hnevá tajnostkárska povaha týchto rozhovorov, ktoré podľa nich povedú k zavedeniu kritizovaných zákonov na ochranu autorských práv. Tie už pritom Parlament zamietol z dôvodu, že porušujú základné práva. V skratke by podľa nových pravidiel mohli poskytovatelia internetových služieb monitorovať dennú aktivitu svojich užívateľov a upozorňovať ich a držiteľov autorských práv o domnelom porušení týchto licencií. „Tieto rozhovory, ak sú chýry pravdivé, by mohli viesť k zavedenie režimu „v štýle Hadopi“ poza chrbát celej Európy s odobrením Komisie a bez predošlého právneho preskúmania a podmienok,“ uviedli europoslanci Stavros Lambrinidis z Grécka a Francois Castex z Francúzska.

Hadopi je francúzsky zákon z roku 2009, ktorým sa zakladá agentúra na monitorovanie nelegálnych aktivít na internete, vrátane zdieľania súborov a sťahovania. Cieľom je odpojiť z internetu tých užívateľov, ktorí porušili zákon o ochrane autorských práv tri krát. Z dôvodu veľkých námietok vo francúzskej vláde môže dnes o tom, či sa naozaj uskutočnilo porušenie práv rozhodnúť len sudca. Agentúra Hadopi stojí francúzsku vládu 12 miliónov ročne.

Internetová skupina brániaca práva občanov na internete La Quadrature du Net vysoko pochybuje o tom, či sudcovia niekedy povolia uplatnenie zákona, keďže dôkazy zhromažďuje súkromná spoločnosť a nie polícia. Podľa informácií francúzskeho informatického internetového časopisu PC Impact preukázal hudobný priemysel Komisii, že disponuje technológiami na filtrovanie internetu.

Prebiehajúce rokovania sa uskutočňujú údajne medzi Komisiou, vlastníkmi duševných práv a zástupcami poskytovateľov internetových služieb, pričom občianska spoločnosť, Parlament a strážcovia ochrany súkromia užívateľov boli z diskusie vylúčení.

Spotrebiteľská organizácia BEUC sa údajne minulý rok z týchto rokovaní stiahla. Podľa jej hovorkyne organizácia zaslala šéfovi generálneho riaditeľstva Komisie pre vnútorný trh a služby (DG MARKT) Jonathanovi Faullovi list, v ktorom vyjadrila „silné výhrady voči obsahu a rozsahu“ rokovaní. Podľa utajeného zdroja je do rozhovorov vo veľkom zapojená aj americká spoločnosť Amazon.