EÚ vyhlasuje vojnu služobným cestám

Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a média, včera (29.9.) v prejave pred Európskym parlamentom vyhlásila, že európske firmy a inštitúcie by mali viac využívať telekonferencie a menej posielať svojich zamestnancov na služobné cesty, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Hlavným zámerom využívania potenciálu informačných a komunikačných technológií je boj s produkciou emisií skleníkových plynov. Ak by sa podarilo obmedziť služobné cesty o 20 percent, "ročne by sa ušetrilo viac ako 22 mil. ton CO2", vyhlásila komisárka.

Video konferencie a práca na diaľku sú plnohodnotnou alternatívou v prípade obchodných stretnutí a rokovaní, hoci v súčasnosti sa ich význam a prínos nedoceňuje. Mnohí tvrdia, že ak sa má ich potenciál rozvinúť naplno, bude potrebné rozšíriť kapacity a vlastnosti dátovej infraštruktúry. Multimediálne služby si vyžadujú rýchly a vysokokapacitný internet.

Komisia odpovie na nedostatky v oblasti infraštruktúry do konca roka vydaním návrhov o investíciach do budovania tzv. NGN – sietí ďalšej generácie, ktoré budú zložené z optických vlákien. Tie by mali čoskoro nahradiť súčasné siete z medených káblov.

Odporúčanie by mala Komisia prijať 8. októbra. Jeho súčasťou bude i vyzdvihnutie tzv. "cloud computing" – teda využívania elektronických nástrojov, ktoré sú umiestnené na vzdialenom počítači v sieti.

"’Cloud computing’ je vysoko v našej agende a mali vy sme nachádzať spôsoby, ako pomôcť malým a stredným podnikom využívať jeho výhody," vyhlásila včera komisárka Redingová.

Podľa štatistík Európskej komisie, "cloud computing" môže viesť až k 80-percentnej úspore elektrickej energie. Firmy tiež ušetria náklady na kúpu hardvéru. Čo nateraz zostáva prekážkou pre rozvoj tohto prístupu k elektornickým nástrojom, je otázka ochrany súkromia a bezpečnosti práce s osobnými údajmi.