EÚ vyhrala spor o lacnejší roaming

zdroj: flickr, autor: halenger

Súd rozhodol, že smernica EÚ o roamingu je právne v poriadku a chráni spotrebiteľov, pričom zároveň neporušuje suverenitu členských štátov. Podľa Európskeho súdneho dvoru je totiž roaming cezhraničný fenomén, ktorý si vyžaduje spoločnú odpoveď.

„Toto rozhodnutie súdu je dôležité, lebo potvrdzuje názor Komisie, že legislatíva tohto typu bola nevyhnutná a EÚ mala právo na uvalenie stropov na ceny, ktoré si mobilní operátori účtujú za roamingové hovory a stalo sa tak v záujme jednotného trhu EÚ,“ povedala Komisia.

Žalobu podali v septembri 2007 telekomunikačné spoločnosti Vodafone, Telefónica, Orange a T- Mobile na britskom Vysokom súde z dôvodu, že roamingová smernica je podľa nich nielen veľmi prísna, ale nemá ani právne opodstatnenie.

Združenie Európski telekomunikační a sieťoví operátori (ETNO) rozhodnutie súdu nekomentovali.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru zároveň pripravilo pôdu na ďalší boj EÚ proti vysokým cenám za používanie mobilných telefónov, vrátane hovorov, sťahovania údajov a písania textových správ.

Už na konci mája tohto roku kritizovala eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes roztrieštený európsky telekomunikačný trh, pričom spoločnosti obvinila z toho, že neaplikovali pravidlá EÚ zamerané na zníženie cien hovorov.

„Limitovaný pokrok smerom k skutočnému jednotnému trhu je sklamaním,“ povedala Kroes. Komisia preto v súčasnosti študuje nové spôsoby ako znížiť ceny cezhraničných hovorov, vrátane zavedenia stropov na dátový roaming. EK sa zároveň pokúsi do roku 2015 znížiť rozdiely v cenách medzi domácimi a medzinárodnými hovormi v rámci EÚ.

Medzi cenami hovorov v jednotlivých členských štátov je rozdiel až dvadsať centov za minútu (zatiaľ čo hovory v Lotyšsku stoja štyri centy za minútu, v Malte je to za rovnaký čas 24 centov). Podľa údajov Komisie sa ale ceny za minútu roamingového hovoru aj po znížení pohybujú na úrovni 38 centov, pričom priemerná cena domácich hovorov je 13 centov za minútu.