Eurofondy na informatizáciu pre samosprávy

Krátka správa

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) v spolupráci s generálnym partnerom, firmou IBM organizujú tri konferencie určené predovšetkým zástupcom miestnych, ale aj regionálnych samosprávnych orgánov. „Zvolili sme podobu troch konferencií, aby sme išli bližšie za našou cieľovou skupinou, pretože práve samosprávy často šetria na účasti na takýchto konferenciách, ak sa konajú len v Bratislave,“ vysvetľuje prezident PPP Braňo Ondruš. „Je to zlé, lebo sa k nim len veľmi ťažko dostávajú potrebné informácie a mestá a obce potom nedokážu využiť zdroje, ktoré sú dostupné a využiteľné pre ich modernizáciu,“ dopĺňa.

Program všetkých troch konferencií je identický. Až 17 prezentujúcich poskytne pomerne podrobné informácie o tom, kam, na aké účely, na aké programy a s akým cieľom by mali byť rozdeľované peniaze zo štrukturálnych fondov na informatizáciu spoločnosti. „Bude sa hovoriť o elektronických službách verejnej správy, digitalizácii kultúry, budovaní širokopásmového prístupu k internetu a informatizácii v zdravotníctve,“ spresňuje člen pracovnej skupiny podpredsedu vlády pre prípravu Operačného programu Informatizácia spoločnosti Milan Ištván. „Účastníci dostanú aj praktické informácie o tom, ako vyzerá príprava projektov pre fondy, alebo aké sú možnosti dofinancovania projektov okrem prípadného grantu z eurofondov,“ dodáva.

V Bratislave sa konferencia uskutoční v utorok 28.11. v kongresovom centre Technopol (Petržalka), v v stredu 29. 11. Banskej Bystrici v priestoroch Výskumného ústavu spojov na Zvolenskej ceste č. 20 a v Košiciach vo štvrtok 30. 11. v aule Technickej univerzity na Letnej ul. č. 9. Prezentácia účastníkov je vždy o 8.30, začiatok konferencií o 9.00 a predpokladaný koniec o 16.00. Účasť na konferenciách je bezplatná a ešte stále sa na ne možno prihlásiť na adrese milan@p3.sk.