Výzva na projekty pre bezpečnejší internet

Krátka správa

Európska komisia zverejnila ďalšiu z výziev programu Bezpečnejší internet plus. Tento program bol prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 854/2005/ES 11. mája 2005.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať iba právnické osoby z členských krajín Európskej únie, ako z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, Chorvátska, Turecka a Macedónska. 

Táto výzva je otvorená pre návrhy, ktoré sa budú venovať týmto aktivitám:

  • 1. Boj proti nezákonnému obsahu

1.1 Integrovaná sieť: Horúce linky na oznamovanie nezákonného obsahu
1.2 Integrovaná sieť: Koordinátor horúcich liniek
1.3 Cielené projekty: Zlepšenie analýzy nezákonného materiálu zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
1.4 Tematická sieť: Uľahčenie spolupráce represívnych orgánov v Európe a na medzinárodnej úrovni

  • 2. Zaobchádzanie s nevyžiadaným a škodlivým obsahom

V tejto oblasti činností nebude v roku 2007 žiadna nová výzva na predkladanie
ponúk.

  • 3. Podpora bezpečnejšieho prostredia

3.1 Tematická sieť: Sieť mimovládnych organizácií na ochranu dieťaťa na internete

  • 4. Zvyšovanie informovanosti

4.1 Integrovaná sieť: Centrá na zvyšovanie informovanosti
4.2 Integrovaná sieť: Koordinátor siete zvyšovania informovanosti
4.3 Integrovaná sieť: Telefónne linky pomoci, kde môžu deti upozorniť na nezákonný a škodlivý obsah a na nepríjemné alebo desivé zážitky pri využívaní online technológií.

Posledným termínom pre predkladanie ponúk je 22. október 2007 o 17.00 hod. V linkách pripojených k článku nájdete ďalšie dôležité informácie, vrátane špecifikácií a podmienok na predkladanie projektov, pracovného programu a príručky pre navrhovateľov, ktoré obsahujú aj návod na vypracovanie a predkladanie ponúk.