Europarlament siaha po avataroch

Zdroj: www.blog.citzalia.eu

Nič lahšie ako sa stať europoslancom. Zatiaľ aspoň v beta verzii. 

Citzalia, ako sa hra volá, je virtuálnym 3D svetom, ktorý pre Európsky parlament vytvorila European Service Network (ESN). Hráči budú vytvárať vlastné nové identity avatarov, ktorí sa budú môcť vo virtuálnej EÚ hrať napríklad na europoslanca, novinára, či študenta.  Môžu predkladať legislatívne návrhy, hlasovať za podnety iných, interagovať spolu.

Virtuálna demokracia

„Citzalia je demokracia v pohybe. Je to hra na rôzne role a zároveň sociálna sieť zabalená vo virtuálnom 3D svete, ktorý zachytáva podstatu Európskeho parlamentu“, uvádza sa vo vyhlásení na stránke projektu.

Hra, ktorej programovanie podľa ESN stálo 275 000 eur, simuluje sídlo Parlamentu v Bruseli a Štrasburgu spôsobom, ktorý pripomína známu online komunitu „Second Life“. V Citzalii sa možno nej zúčastňovať diskusných fór o EÚ témach, k dispozícii je aj press room, kde v pozícii novinárskeho avatara môžu v novinách publikovať svoje články, simulátor legislatívneho procesu, knižnica, detský kútik a pod.

Hráči môžu v roli europoslancov vytvárať vlastné kancelárie, zariadiť a vyzdobiť si ich. Ak raz máte kanceláriu, môžete pridávať obrázky, blogy, webkameru a nahrávať hlasové odkazy.

Ak niektorý z účastníkov – europoslancov – predloží legislatívny návrh, ostatní o ňom môžu hlasovať.

Euroúradnci dúfajú, že hra bude slúžiť okrem zábavy na diskusiu o témach, ktoré boli, sú alebo by mohli byť predmetom záujmu europoslancov.

Vo svojej podstate hra nie je súťažná, aj keď hráči môžu zbierať body za „skúsenosť“.  

„Je to príležitosť ako zistiť, čo si občania myslia o aktuálnych otázkach a o úlohe Európskeho parlamentu“, uvádza sa v popise projektu.

Projektový editor ESN Ahmed El-Amin na otázku, aká je motivácia EÚ pre financovanie takéhoto projektu uviedol, že „chcú, aby občania EÚ diskutovali a rozprávali sa o európskom práve a zapájali sa do európskych diskusií, ktoré sa odohrávajú v Európskom parlamente. Citzalia je nástroj pre občanov EÚ, ktorí chcú lepšie pochopiť ako Parlament funguje.“

„Vstupujeme na nové územie“, hovorí El-Amin. „Nikto nevedel, či bude fungovať Facebook. Skúšame niečo a robíme všetko pre to, aby to malo úspech.“ El-Amin trvá na tom, že vo virtuálnom Parlamente nebude žiadna cenzúra hoci priznáva, že je tam veľké riziko, že sa budú objavovať dezinformácie“.

Tento problém by mali čiastočne riešiť avatari Európskej komisie , ktorí opravia mylné pohľady na EÚ. „Nebudú editovať názory, ale len udržiavať ľudí pri správnych faktoch“, povedal El-Amin britskému The Guardian.

Stránka je v súčasnosti online v beta verzii, jej popularitu ukáže až čas.

Kritika

Projekt si už vyslúžil kritiku od prominentného bruselského blogera Johna Wortha, ktorý poukazuje na to, že je „pre europoslancov jednoduchšie schváliť pár miliónov eur na webovú stránku než aby sami efektívne komunikovali“.

„Naozaj sa bojím, že sa to stane virtuálnym duchom Európskeho parlamentu za veľa peňazí s malým počtom používateľov. Problémy, ktoré majú pomôcť riešiť aj takéto projekty sú podľa neho štrukturálneho charakteru.

„Celkové smerovanie európskej integrácie a dokonca aj zloženie Európskej komisie sú veľmi málo ovplyvnené tým, či je Parlament kontrolovaný ľavicou alebo pravicou.“ Worth tvrdí, že incentívy pre europoslancov skutočne efektívne komunikovať stále chýbajú. „Žiadne množstvo webových stránok toto nezmení“, uvádza.

Vo verejnosti pretrvávajú pochybnosti. Pod demonštračným videom hry, ktorú jej tvorcovia umiestnili na YouTube diskutérine reagujú veľmi priaznivo: „Vyrezá to veľmi nudne, úplná strata peňazí“, alebo „demokracia umrela, tak dajme ľuďom … simuláciu“. Iným zase v hre chýbajú lobisti.

Citzalia v tejto fáze vyzýva ľudí, aby sa za zaregistrovali na beta verzii a otestovali ju predtým než pôjde „naostro“, čo by malo byť koncom roka.

Pozície

Editor britského denníka The Telegraph Christopher Booker tvrdí, že „virtuálna demokracia vedie k ešte väčšiemu odcudzeniu vlády od ľudí. Je to prázdna šaráda“.