Europeana pre každého Európana

Deň pred Vianocami (23.12.) Európska komisia oznámila, že európska digitálna knižnica Europeana je opäť v prevádzke. Hovorca komisárky Viviane Redingovej, zodpovednej za informačnú spoločnosť a médiá, povedal, že hardvérová kapacita knižnice sa zvýšila štvornásobne, čo by malo v testovacej fáze stačiť na zvládnutie vysokého počtu návštev. Aj napriek tomu sa však podľa neho môže stať, že v čase najväčšieho náporu sa nie každému podarí pripojiť sa do archívu.

Príliš vysoký záujem užívateľov o návštevu knižnice bol oficiálnym dôvodom pre odloženie jej štartu. Ako sa však portál EurActiv dozvedel z dobre informovaného zdroja, skutočným dôvodom bola potreba upraviť titulnú stránku tak, aby sa na nej medzi najvyhľadávanejšími položkami nezobrazovali isté kontroverzné materiály, ako napríklad sken obalu knihy Mein Kampf alebo erotické maľby žien (EurActiv 04/12/08).

Dnes ponúka Europeana v testovacej prevádzke predovšetkým diela, ktoré nie sú chránené autorským právom. Ide najmä o materiálny, ktoré vznikali do konca 19. storočia, resp. voľne šíriteľný audiovizuálny obsah. Komisia vyjadrila vôľu podporovať rozširovanie kapacít knižnice aj po jej spustení:

  • v rokoch 2009 – 2010 vyčlení na rozvoj elektronických knižníc 69 mil. eur z Výskumného programu EÚ,
  • v rovnakom období (2009-10) pôjde na sprístupnenie európskeho kultúrneho dedičstva EÚ suma 50 mil. eur z Európskeho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Financovanie z komunitárnych fondov bude samo o sebe nepostačujúce. Odhaduje sa, že sprístupnenie piatich miliónov knižných titulov v elektronickej podobe si vyžiada prostriedky vo výške 225 mil. eur. Okrem toho si celoeurópsky projekt kladie za cieľ postupne sprístupniť aj rôzne rukopisy a výtvarné diela. Preto Komisia vyzvala členské krajiny a národné inštitúcie, aby s cieľom získať ďalších partnerov projektu oslovili aj súkromný sektor.

Slovensko na výzvu reagovalo renováciou jedného zo zastaraných vojenských priestorov, kde sa nainštalujú robotické zariadenie pre automatické skenovanie knižných titulov. Prostriedky na tento projekt čerpá Bratislava prevažne zo štrukturálnych fondov EÚ.