Europoslanci zmenili názor na telekomunikačný balík

Európsky parlament zmenil názor. Spočiatku trval na tom, že tzv. internetových pirátov možno trestať len na základe právoplatného rozhodnutia súdu. V najnovšom návrhu rezolúcie, ktorá vychádza z nedávneho kompromisu medzi zástupcami Komisie, Rady a Parlamentu, však dávajú poslanci zelenú tomu, aby každá členská krajina sama určila, akým spôsobom bude trestať používateľov, ktorí zdieľajú multimediálny obsah na internete nelegálne.

Poslanci EP v prvej polovici roka opakovane hlasovali v prospech článku 138 pôvodného návrhu, ktorý hovoril, že používateľovi nemožno obmedziť alebo zablokovať konektivitu bez "predchádzajúceho nariadenia súdnej inštancie". Návrh novej rezolúcie hovorí, že "akékoľvek opatrenia sa môžu prijať ako dôsledok predchádzajúcej spravodlivej a nestrannej procedúry", pričom text umožňuje, aby rozhodoval nielen súd, ale i iná inštancia, ak si ju členská krajina EÚ ustanoví. Návrh však dopĺňa, že akékoľvek takéto rozhodnutie o treste bude musieť dodatočne a včasne preskúmať súd.

Text však kladie silný dôraz na "princípy prezumpcie neviny a právo byť vypočutý". Pokiaľ ide o priamu zmienku na súdnu inštanciu, právnici Európskeho parlamentu vyhlásili, že nie je žiaduca – ak by sa v texte nachádzala, mohlo by to mať vplyv na "exkluzívne kompetencie [členských krajín], zvlášť vo vzťahu k ich právnym systémom".

Novým návrhom rezolúcie Parlamentu sa teraz bude zaoberať Rada. Procedúra začne 4. novembra a mala by skončiť do konca roka. Predchádzajúci kompromis zástupcov európskych inštitúcií, nová rezolúcia Parlamentu, ako i procedúra v Rade sú súčasťou zmierovacieho procesu, ktorý začal po tom, ako sa ukázalo, že pôvodné názory Rady a Parlamentu v otázke práv internetových používateľov sú nezlučiteľné. Ak sa zmierovací proces skončí úspešne, návrh by sa mohol premietnuť do európskej legislatívy najneskôr v prvých mesiacoch budúceho roka.