Európska komisia by mohla podporiť Microsoft

Krátka správa

44,6 mld. amerických dolárov (30,1 mld. eur) – to je cena, ktorú ponúkol Microsoft za kúpu portálu Yahoo!, druhej najpoužívanejšej vyhľadávacej služby na internete. Ak by došlo k dohode o kúpe, jednalo by sa o najväčší technologický obchod v dejinách IT a zároveň by boli zlúčené dva z troch najväčších internetových vyhľadávačov s celosvetovou pôsobnosťou.

Google si však bez ohľadu na výsledok obchodu udrží svoje prvenstvo. Momentálne totiž kontroluje najväčší podiel svetového trhu s elektronickými vyhľadávačmi. Na druhej strane by fúziou Yahoo! a Live Search vznikol silný konkurent, ktorý by mohol minimálne spomaliť rast dominancie Googlu.

Ak dôjde k podpisu dohody, budú ju musieť preskúmať protimonopolné úrady. V takej situácii sa ňou bude musieť zaoberať aj Európska komisia. Bude skúmať, či fúzia neprispeje k vytvoreniu duopolu na už aj tak vysoko koncentrovanom trhu elektronického vyhľadávania dát.

Objavujú sa viaceré dohady, ako môže Komisia v takom prípade rozhodnúť. Nie je vylúčené, že exekutíva EÚ Microsoft podporí. Hans Friederiszick je presvedčený, že Komisia má len dve možnosti: buď obchodu zabráni, aby ochránila formálnu konkurenciu alebo dá obchodu zelenú s tým, aby došlo k reálnemu súpereniu medzi dominantným Google a novým gigantom. „Úrady môžu pozerať na vec tak, že navrhované zlúčenie by mohlo byť pro-konkurenčné a vytvorilo by spoločnosť so silou a schopnosťou efektívnejšie súperiť so službou Google“, myslí si Friederiszick.

Voči včleneniu Yahoo! pod Microsoft by nemusel namietať ani vyhľadávač Google. Naopak, vďaka tomuto obchodu by mohol „tvrdiť, že jeho pravdepodobná dominantná pozícia je vybojovaná s rovnako silným hráčom“, tvrdí Friederiszick. Zároveň dodáva, že „v každom prípade, prekážkou udelenia súhlasu s navrhovaným zlúčením môže byť vzťah Komisie a Microsoftu, ktorý strategicky používa a zneužíva vzájomnú kompatibilitu [so svojimi produktmi]“. Po tom, čo bol prednedávnom vyriešený spor ohľadne netrhového správania firmy zo Seattlu, Komisia začala v januári skúmať ďalšiu sériu sťažností. Tie sa týkajú širokej palety užívateľských produktov firmy, počnúc prehliadačom Internet Explorer, pokračujúc službou Live a programovacím rozhraním .NET a končiac kancelárskym balíkom Office (EurActiv 15/01/08).

Silným faktorom, ktorý bude mať vplyv na vydanie rozhodnutia, bude aj miera spolupráce medzi Európskou komisiou a americkou Federálnou obchodnou komisiou. „Bolo by vhodné, ak by sme v otázke návrhu [kúpy] videli európske a americké úrady konať v istej vzájomnej zhode, hoci takýto stav [zostáva skôr] výzvou fantázie“, uzatvára Friederiszick. Príkladom nespolupráce medzi americkou a európskou stranou je návrh na kúpu služby DoubleClick portálom Google. Americký úrad obchod schválil a v súčasnosti je potrebné čakať, či dá transakcii zelenú aj Európska komisia. Obchody ako Google/DoubleClick alebo Microsoft/Yahoo! majú celosvetový dosah a musia splniť podmienky viacerých jurisdikcií súčasne. Podľa neho by práve preto bola medzinárodná spolupráca úradov viac ako vhodná. Friederiszick je bývalým šéfom Tímu ekonómov pre konkurenciu Európskej komisie a v súčasnosti pôsobí na Európskej škole manažmentu a technológie (ESMT).