Európska komisia žiada zvýšiť dohľad nad online hazardom

Trh s internetovým hazardom rastie každoročne o 15 % a sedem miliónov Európanov tvorí asi 45 % jeho celosvetových užívateľov.

„Musíme lepšie chrániť všetkých občanov, no najmä deti, pred rizikami spojenými s hráčstvom,“ povedal pri prezentácii odporúčania, ktoré sa týka online hazardných hier, komisár EÚ pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Hráči by mali hráči mať k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu udržať hranie pod kontrolou: možnosť stanoviť si výdavkové limity, možnosť dostávať počas hry upozornenia o výhrach a prehrách a možnosť hranie dočasne prerušiť.

Reklama by mala byť zodpovednejšia a transparentnejšia, mohla by upozorňovať na riziká a mala by byť nedostupná pre maloletých. Hazardné služby na internete by mohli mať povinnosť prechádzať závislostiam, navrhuje Komisia.

EK včerajším odporúčaním rozvíja predovšetkým nápady na ochranu mladistvých a ostatných zraniteľných skupín. Podľa jej informácií trpí až 0,8 % populácie hráčskou závislosťou a ďalších 2,2 % má ku gamblingu sklony.

Právne nezáväzné odporúčanie má načrtnúť možné línie smerovania novej legislatívy. „Je na členských štátoch, ale aj na prevádzkovateľoch online hazardných hier, aby prejavili podobnú snahu o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov,“ uviedol Barnier.

Štáty únie by mali do 18 mesiacov Komisiu informovať o opatreniach, ktoré v nadväznosti na jej iniciatívu prijmú.

Ochrana spotrebiteľov pred rizikami závislosti je iba jednou z oblastí akčného plánu pre webový hazard z roku 2012. Športové stávky, poker, hry v kasínach a lotérie na internete predstavujú fragmentovaný trh, na ktorom chýba európska harmonizácia. Kontrolu ďalej komplikuje prudký nárast počtu zariadení, na ktorých sa užívatelia môžu do hrania zapojiť.

Množstvo hazardných hier prebieha v neregulovaných podmienkach mimo EÚ. Otvára tak sa priestor k praniu špinavých peňazí a podvodom alebo k ovplyvňovaniu športových výsledkov. Ročné príjmy z hazardu prekročia v roku 2015 13 miliárd eur.

Komisia vyzvala štáty, aby prehĺbili spoluprácu, zhromažďovali údaje o problémoch súvisiacich s hazardnými hrami a aby zriadili národné kontaktné miesta.