Európsky telekomunikačný úrad nebude

„Ministri sa už zhodli, že nové teleso je neprijateľné,“ komentuje očakávania od dnešného zasadnutia Rady ministrov telekomunikácií zdroj blízky Slovinskému predsedníctvu. Myšlienka Európskej komisie o potrebe vytvoriť jeden spoločný európsky telekomunikačný úrad sa zrejme zamietne.

Ministri ako náhradu ponúkajú posilnenie právomocí Európskej skupiny regulátorov (ERG), ktorú tvorí 27 členských krajín.

Podobný názor zdieľajú aj európski poslanci. V júli budú hlasovať o správe, ktorá vyzýva na rozšírenie kompetencií ERG a zamieta vytvorenie spoločného úradu. Podľa EP by sa mal ERG premenovať na „Zbor európskych regulátorov v telekomunikáciách“ (BERT). Návrh správy si už získal podporu takmer celého spektra parlamentných frakcií.

Ministri by mali počas schôdzky diskutovať aj o postavení ENISA, dočasnej Európskej agentúre pre siete a bezpečnosť informácií. Ide o orgán, ktorý podľa svojho štatútu zanikne v marci 2009. Ministri budú hlasovať o rozšírení a predĺžení mandátu organizácie do roku 2012. Podľa pôvodného plánu mala byť ENISA najneskôr do roku 2011 zlúčená a nahradená iným orgánom, ktorý by vytvorila Európska komisia.

Európski poslanci podporia názor ministrov aj v otázke ENISA. Výbor EP pre priemysel predložil správu, o ktorej by malo plénum parlamentu rozhodnúť na budúci týždeň. Slovinský zdroj aj v tomto prípade potvrdil, že existuje „neformálna dohoda s Parlamentom“ o vzájomnej podpore.

Ministri telekomunikácii podporia návrh Komisie v otázke rádiového spektra. Exekutíva EÚ navrhla funkčné rozdelenie aktivít veľkých telekomunikačných operátorov na niektorých trhoch, aby tým posilnila konkurenciu. Ak sa návrh prijme, národné regulačné orgány dostanú do rúk nástroj, prostredníctvom ktorého budú môcť za istých okolností oddeliť služby a správu siete bývalých štátnych monopolov ako Telefonica či France Telecom. Slovinský zdroj uzatvára: „Navrhli sme nový kompromisný text, ktorý získal širokú podporu zo strany členských krajín. Návrh na funkčné rozdelenie je stále v kurze.“