eVláda ohrozuje pozíciu Microsoftu

Na pondelkovom (19. apríla) ministerskom stretnutí v španielskej Granade sa zástupcovia jednotlivých členských štátov dohodli, že vyvinú interoperabilnejšie verejné služby, ktoré by mali viesť k zvýšeniu transparentnosti a tiež inovácií zo strany používateľov, uvádza sa v prehlásení.

Ministerské prehlásenie, ktoré bude zapracované do dlhodobej stratégie EÚ 2020 zároveň tvrdí, že okrem vytvorenia efektívnejších a výkonnejších verejných služieb budú propagovať aj nákladovú efektivitu v eVláde pomocou systematickej obhajoby otvorených kritérií a interoperabilných systémov“.

Eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes, ktorá sa tiež zúčastnila stretnutia a má za sebou skúsenosti s udeľovaním niekoľkomiliónových pokút veľkým nadnárodným IT spoločnostiam ako Microsoft či IBM za ich porušovanie hospodárskej súťaže, prehlásenie ministrov plne podporila.

Vo svojom včerajšom vyhlásení povedala: „Európa ešte stále nemá z interoperability maximálny úžitok. Slabiny v tvorbe formátov, verejnom obstarávaní a koordinácii bránia digitálnym službám a zariadeniam v lepšej spolupráci.“

Očakáva sa, že na konci apríla zverejní Kroes plán Digitálnej agendy EÚ, ktorá má zdôrazňovať práve interoperabilitu a zmienky o otvorených formátoch.

Hrozba pre Microsoft Office

Vzhľadom na pondelkové stretnutie sa predpokladá, že európske vlády budú nasledovať príklad Dánska a Nórska a vyberú si pre svoju eVládu verejne prístupné služby, ako napríklad ODF (Open Document Format)- otvorený formát súboru na ukladanie a vzájomnú výmenu upravovateľných kancelárskych dokumentov, ako sú napríklad textové dokumenty, tabuľkové hárky, grafy, či prezentácie.

Ak sa tak skutočne stane, ohrozí sa tým pozícia Microsoftu na trhu s aplikáciami, pričom spoločnosť v súčasnosti v danej oblasti ovláda 95 percent, prezradil právnický zdroj pre EurActiv.

Microsoft bol v roku 2008 hlavným lídrom iniciatívy Platforma elektronizácie služieb, ktorej cieľom je štandardizácia internetových služieb pre občanov a verejné úrady. Vlády EÚ však vo veľkej väčšine prípadov používa väčšie množstvo dokumentových formátov, vrátane Microsoft Office- ale aj Adobe PDF alebo ODF.

V apríli 2008, po mesiacoch kontroverzných vyjednávaní, sa Microsoftu poradilo znížiť význam ODF na trhu, keď spoločnosť získala na svoj vlastný formát druhý medzinárodný štandard. 

OOXML- kód Open Office XML vyvinutý Microsoftom- spoločnosť presadila ako medzinárodný štandard, aby tým predlžila svoju dominanciu na trhu, hovorí právnik a odborník na interoperabilitu v spoločnosti Clifford Chance Thomas Vinje.

Vinje je zároveň hovorcom Európskej komisie pre interoperabilné systémy (ECIS), ktorá zastupuje niektorých z najväčších konkurentov Microsoftu: napríklad Adobe Systems, Corel, IBM, Noklu, Operu, Oracle, RealNetworks, Red Hat, či Sun Microsystems.

Vinje tiež dodáva, že Microsoft ešte stále neuzavrel rokovania, ktoré majú zaistiť, že jeho OOXML je plne interoperabilný s ďalšími dokumentovými formátmi vybudovanými na princípe rovnakého kódu.

To znamená, že dokumenty Microsoft Office stiahnuté z elektronického portálu vlády nemusia fungovať v ďalšom softvéri vybudovanom na ISO OOXML kóde, čím sa zníži ich potenciál na získanie hlavného podielu na trhu, vysvetľuje Vinje.

Vinje predpokladá, že tieto sťažnosti budú naďalej na programe.

Microsoft popiera, že by spravil niečo zlé a priznáva, že vo formátoch existuje nejaká „vnútorná nekonzistencia alebo dvojznačnosť“, ktorá by mohla vyústiť do chýb. Spoločnosť zároveň uviedla, že úzko spolupracuje na vyriešení spomínaných problémov.

Nórsko už zaviedlo ODF ako svoj oficiálny eVláda formát a podobné kroky plánujú aj Dánsko, Belgicko, Holandsko a Švédsko, povedal Vinje.

„Vláda je jeden z najväčších- ak nie najväčší- užívateľ informačných a komunikačných technológií v Európe. Ak sa vládam nepodarí sprístupniť svoje systémy, Európske informačné, komunikačné a technologické prostredie sa nikdy naozaj nesprístupní,“ povedal Thoman Vinje, poradca a hovorca Európskeho výboru pre interoperabilné systémy.

„Sme otvorený voči reakciám z formátovej komunity v otázke toho, ako môžeme čo najefektívnejšie podporiť celý proces. Toto je dôkazom nášho záväzku voči otvorenému celosvetovému ekosystému, ktorý propaguje inovácie, konkurencieschopné technológie a voľbu zákazníka,“ píše sa v prehlásení firmy Microsoft.