eYouGuide – online sprievodca digitálnymi právami

Službu „eYouGuide“ spustila Európska komisia 5. mája symbolicky v Štrasburgu. Jej hlavným zámerom je občanom a návštevníkom webu poskytovať „praktické rady“ a informácie o tzv. digitálnych právach, ktoré im priznáva európska legislatíva. V praxi ide o práva vo vzťahu k poskytovateľom internetovej konektivity, online nakupovania, ako aj o právo na ochranu súkromia a osobných informácií, zvlášť keď ide o používanie sociálnych sietí ako MySpace alebo Facebook.

EyouGuide hovorí, že nakupujúci v internetovom obchode má okrem iného:

  • právo na informáciu o konečnej cene a obchodných podmienkach pred zaplatením tovarov a služieb,
  • právo rozhodnúť o spôsobe spracovania, resp. o uchovaní osobných informácií,
  • právo na doručenie tovaru do 30 dní od uskutočnenia nákupu,
  • právo do siedmych pracovných dní zrušiť elektronickú objednávku, resp. vrátiť doručený tovar,
  • právo na ochranu pred pochybnými obchodníkmi, neprimeranými a nespravodlivými obchodnými podmienkami a komerčnými praktikami.

Komisia si od online sprievodcu práv v digitálnom svete sľubuje „zvýšenie dôvery“ zákazníkov v elektronické nakupovanie. Hlavným zámerom je „odomknúť úplný hospodársky potenciál jednotného online trhu v Európe“, ktorého hodnota sa v ziskoch odhaduje na 106 mld. eur.

„Obrazovka je novou tržnicou,“ myslí si Meglena Kuneva, komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľa. Dopĺňa, že rozvoju a úspechu jednotného online trhu predchádza dôvera spotrebiteľov v online prostredie. Európska komisia dopĺňa, že „európski spotrebitelia si môžu byť istí, že všetky tieto práva sa uplatňujú“ na troch miliónoch webových stránkach, ktoré sa nachádzajú na doménach „.eu“. Vlastník domény „.eu“ musí pochádzať z členskej krajiny, pričom v takomto prípade je zaviazaný dodržiavať ustanovenia európskej legislatívy.

Spotrebitelia majú obavy z online nakupovania

„Mnohých spotrebiteľov odrádza nakupovanie tovarov na internete. Obávajú sa, že tovary, ktoré si zakúpia online, im nebudú doručené alebo budú chybné a v prípade problémov nevedia, ako postupovať,“ domnieva sa komisárka Kuneva. Dopĺňa: „Online sprievodca vysvetľuje všetky tieto aspekty.“

Európska asociácia digitálnych médií (EdiMa) iniciatívu víta, na druhej strane však varuje, že „existencia rôznych pravidiel a regulácií v Európe poškodzuje cezhraničnú spotrebiteľskú dôveru a pre užívateľov môže byť náročné porozumieť a orientovať sa“.

„Digitálna agenda“

Oddelenia Európskej komisie, ktoré zodpovedajú za spotrebiteľské záležitosti a informačnú spoločnosť odštartovali „Digitálnu agendu“, ktorá sa zameriava na práva spotrebiteľov.

Plán, ktorý sa skladá z ôsmych bodov, ustanovuje „multiteritoriálne licenčné režimy“ pre oblasť digitálneho obsahu ako hudba alebo filmy. Ich cieľom je skoncovať s fragmentovanosťou zákonov, ktoré ošetrujú ochranu autorského práva, zdokonaliť politiky na ochranu súkromia, posilniť dôveru v online platby, a medzi inými cieľmi aj bojovať proti spamovým e-mailom.