Facebook a Pokec sú najpopulárnejšie sociálne siete na Slovensku

zdroj: TASR

Inštitút pre verejné otázky zrealizoval svoj výskum na reprezentatívnej vzorke 1 135 respondentov starších ako 14 rokov.

Každý piaty respondent (21 %) prieskumu uviedol, že sociálne siete využíva denne alebo takmer denne. 17 % respondentov využíva sociálne siete niekoľko krát do týždňa a 16 % maximálne jedenkrát za týždeň.

Využívanie sociálnych sietí ovplyvňujú také faktory, ako sú vek, vzdelanie, príjem, zamestnanie či typ domácnosti. Preto napríklad v rámci vekovej skupiny 14-24 rokov využíva sociálne siete využíva až 90 % respondentov.

„Intenzita využívania sociálnych sietí prudko rastie s klesajúcim vekom a vyšším vzdelaním respondentov. Teda čím mladší a vzdelanejší človek, tým intenzívnejší užívateľ,“ vysvetľuje autor projektu Marián Velšic.

Medzi sociálnymi sieťami na Slovensku dominuje Facebook, ktorý využíva 49 % populácie. Dvojkou je slovenský Pokec, ktorý využíva 32 % respondentov. Ďalšie sociálne siete, ako Windows Live (6 %), Twiter (4 %), MySpace (4 %) či Linkedln (0,5 %) už výrazne zaostávajú.

Spomedzi širokého spektra aktivít až 52 % obyvateľstva využíva sociálne siete na súkromnú komunikáciu alebo sebaprezentáciu. 34 % respondentov ich sleduje kvôli novinkám, 34 % na informácie o službách a tovaroch, 19 % na pracovnú komunikáciu, 18 % kvôli školským povinnostiam a 14 % na občianske aktivity.

Marián Velšic si myslí, že sociálne siete môžu byť  budúcim motorom zvyšovania digitálnej gramotnosti na Slovensku. „Využívanie sociálnych sietí, resp. sociálnych médií totiž vyžaduje kreativitu, zdieľanie informácií, participáciu na tvorbe a publikovaní obsahu, využívanie širokého spektra aplikácií, komunikačných kanálov a pod.,“ dodáva.