Facebook je preložený do ďalšieho z jazykov EÚ, do slovenčiny

„Milí priatelia, po mesiacoch úmornej práce našich prekladateľov sme sa konečne dočkali a slovenčina bola zaradená medzi plnohodnotné užívateľské jazyky na Facebooku,“ napísali členom skupiny „Facebook v slovenčine“ Martin Poliačik a Ondrej Urban, ktorí sa pred necelým rokom postavili na čelo nátlakovej akcie požadujúcej slovenský preklad portálu.

Správa „Hello, do you speak Slovenčina“ sa od 10. marca 2009 začala objavovať na monitoroch užívateľov, ktorých portál vyhodnotil ako slovensky hovoriacu cieľovú skupinu. Slovenský jazyk sa tak stal 46. plnohodnotným jazykom, ktorý si môžu zvoliť užívatelia pre komunikáciu s funkciami portálu. V skutočnosti však Facebook funguje v menej ako 46 jazykoch, pretože niektoré jazykové nastavenia ponúka v rôznych verziách.

Pre ilustráciu, slovenský jazyk je 19. oficiálnym jazykom EÚ, do ktorého bol Facebook preložený. Spomedzi oficiálnych jazykov Spoločenstva sa môžu dnes užívatelia rozhodnúť aj pre: angličtinu, španielčinu, francúzštinu, nemčinu, bulharčinu, češtinu, dánštinu, gréčtinu, švédštinu, maďarčinu, taliančinu, litovčinu, holandštinu, poľštinu, portugalčinu, rumunčinu, slovinčinu a cyperčinu.

„Facebook do slovenčiny prekladalo 859 ľudí, najväčšie zásluhy patria Jane Cabákovej a Martinovi Pitoňákovi. Na výslednej podobe prekladu sa ľudia podieľali 27 913 príspevkami,“ informuje portál mediálne.sk. Dopĺňa, že Slovensko nie je pre Facebook zanedbateľným trhom: „Podľa jeho vlastných údajov, ktoré zverejnil eTarget, mal vo februári cez 254 tisíc aktívnych užívateľov.“