Firmy berú web 2.0 čoraz vážnejšie

„Máme v úmysle odhaliť, objektívne a rigorózne, či môže koncept Enterprise 2.0 priniesť reálne obchodné benefity,“ cituje denník Financial Times akademikov Soumitra Dutta a Matthewa Frasera, ktorí sú autorom publikácie „Vhodenie baránka do širokopásmového priestoru“. Obaja výchádzajú z pozorovania, že čoraz viac svetových firiem berie interaktívne web 2.0 nástroje vážne. Firmy ako Shell, Airbus, či General Electric integrovali fenomén sociálnych sietí do svojich obchodných stratégií.

„Hospodársky útlm kladie otázku: Ako sú organizácie štruktúrované a ako sa dostávajú k poznatkom a expertíze svojich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov?,“ cituje FT Matthewa Frasera. Dopĺňa, že odpoveďou na ňu môže byť práve koncept interaktívneho podnikania na internete. Preto nie je vylúčené, že v čase svetovej hospodárskej a finančnej krízy sa môže web 2.0 stať obchodným „mainstreamom“.

Najväčšou prekážkou a rizikom interaktívneho podnikania sa zdá byť skepticizmus a rezervovaný postoj manažérov a riaditeľov súkromných firiem k web 2.0. Na druhej strane, pre čoraz viac firiem sa stávajú informačné a komunikačné technológie prostriedkom, ako preniesť svoje poznatky a informácie zo zákulisia na verejnosť a tak tvoriť zisk.

Financial Times uzatvára, že koncept Enterprise 2.0 sa už v mnohých firmách rozvíja, často bez toho, aby si to firma ako taká uvedomovala. John Newton pre denník v tejto súvislosti uviedol: „Skepticizmus nebude prekonaný dodávateľmi technológií, ale zamestnancami.“ Očakáva, že zásadná zmena v obchodných stratégiách nastane, keď do zamestnania nastúpi nová generácia zamestnancov.