Životný cyklus informácií

Krátka správa

V priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa včera zastavil IBM Technology Truck. Ide o kamión, v ktorom si študenti – ale nielen oni – mohli vyskúšať najnovšie technológie, napr. serverové systémy x založené na x86 architektúre, dátové úložné systémy a zálohovacie zariadenia, alebo BladeCenter, ktorý svojím technologickým riešením nemá konkurenciu, či už v oblasti internej architektúry, rozšíriteľnosti a pripojiteľnosti. Všetky servery v kamióne majú nainštalovaný operačný systém Linux (RedHat, SLES) ako aj VMWare ESX Server a manažovací softvér, ako napríklad IBM Director s komplet príslušenstvom.

Včera bol kamión na Žilinskej univerzite a jeho cesta sa začala v Bratislave na konferencii IBM Fórum 2007. Tá sa v troch sekciách venovala problematike práce s informáciami v podnikoch. Prvá sekcia bola zameraná na bezpečnosť a ochranu informácií. Prezentácie ukázali, ako je možné dosiahnuť dlhodobo udržateľnú úroveň bezpečnosti, hľadala spôsoby ako vyriešiť problém nedostatku zdrojov, ako si poradiť s financiami a kvalitou personálu a zároveň udržať bezpečnosť.

Druhá sekcia sa venovala manažmentu informácií. Archivácia údajov si vyžaduje zosúladiť legislatívne požiadavky, interné pravidlá a IT infraštruktúru podniku. Takisto si treba uvedomiť, že v celopodnikových údajoch je skrytý veľký potenciál, ktorý je možné využiť len, ak k nim má prístup každý, kto ich vo firme môže potrebovať. Softvér IBM Data Warehouse je riešením pre prístupnosť informácií v rámci podniku bez ohľadu na jeho veľkosť.

Produktivita informácií bola témou tretej sekcie. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité riadenie výkonnosti, ktoré pomáha manažérom objavovať potenciálne problémy a umožňuje efektívne plánovať budúce opatrenia. Ďalšími témami bola kvalita dát v prostredí slovenských podnikov, produktivita užívateľov a aplikačná integrácia, ktorá zjednodušuje prístup k firemným dátam a aplikáciám sprostredkované cez WebSphere Portal.

„Technológie nezadržateľne napredujú a  kto sa tomu neprispôsobí stráca konkurencieschopnosť. Spracovanie informácií je náročné na spracovanie práve pre ich rastúce množstvo,“ upozorňuje generálny riaditeľ IBM Slovensko Boris Kekeši. „IBM pomáha podnikom akejkoľvek veľkosti zorientovať sa v oceáne informácií vďaka inovatívnym riešeniam, ktoré vie prispôsobiť podľa individuálnych potrieb každého klienta, nech už ide o ich riadenie, bezpečnosť, ochranu či produktivitu .“