Informačné technológie majú pomôcť životnému prostrediu

Zdroj: Flickr

V utorok (23. februára) vznikla nová iniciatíva s názvom Fórum IKT za energetickú efektívnosť (ICT4EE) a podporili ju DigitalEurope, GeSI, TechAmerica Europe či Japan Business Council v Európe.

Iniciatíva je priamou odpoveďou na odporúčania Európskej komisie z októbra 2009, ktoré odvetvie informačných a komunikačných technológií urýchlene žiadalo, aby si stanovila ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a tak napomohla k zníženiu uhlíkových emisií.

Spoločnosti sa vyjadrili, že budú nasledujúce tri roky pracovať na vývoji prostriedkov merania energetickej náročnosti procesov v tomto odvetví. Súhlasili tiež na vytvorení dobrovoľného rámca na mapovanie energetickej stopy, teda ako náročné sú energetické prevádzky spoločností.

Fórum sa zároveň pokúsi o medzisektorálnu spoluprácu so stavebným a dopravným odvetvím, dodávateľmi energie ako aj spotrebiteľmi v snahe zlepšiť úsporu energie.

„Inteligentné zavedenie informačných a komunikačných technológií si bude vyžadovať podporu zo strany odvetvia a na národnej úrovni,“ povedal predseda GeSI Luis Neves. To so sebou prinesie potrebu implementácie noriem, zabezpečenia odkomunikovania informácií a financovania výskumu a pilotných projektov, povedal.

Európska únia sa domnieva, že informačné a komunikačné technológie budú zohrávať kľúčovú úlohu v snahe o dosiahnutie vyššej energickej efektívnosti.

Šéf španielskej energetickej spoločnosti Iberdola´s Networks Business Javier Villalba Sánchez povedal, že používanie smart grid, ktoré dodávajú elektrinu spotrebiteľom pomocou digitálnych technológií, napreduje veľmi rýchlo.

„Nezačíname od začiatku, pracovali sme na tom roky,“ dodal.

Sánchez zároveň predpokladá, že do investície do smart grid v nasledujúcich rokoch výrazne narastú, čím sa odvetvie stane zaujímavým pre spoločnosti zamerané na informačné a komunikačné technológie. Odhaduje, že tieto investície dosiahnu približne 100 miliárd eur, pričom až 60 percent z nich pôjde práve na rozvoj IKT.

Propagácia rozvoja tejto oblasti je zároveň jedným z cieľov španielskeho predsedníctva, povedal Juan Tomás Hernani, štátny tajomník španielskeho ministerstva vedy a inovácií. Zdôraznil tiež, že EÚ sa bude musieť sústrediť na ekonomiku priaznivejšiu k životnému prostrediu, čím by mohla dosiahnuť, že bude mať v tejto oblasti silnú pozíciu.

„Myslím, že by sme mali byť trochu unavení z európskeho paradoxu nedostatočných výsledkov v porovnaní s prostriedkami, ktoré sme do vedy výskumu investovali, najmä verejných financií,“ povedal Hernani.

Dodal tiež, že je čas si brať zo Spojených štátov príklad v tom, ako z prostriedkov vytvára hodnoty a Európska únia si potrebuje uvedomiť hodnotu prepojenia úsilia v oblasti inovácií a výskumu jednotlivých krajín, aby našla riešenie pre spoločné výzvy. Spolupráca medzi národnými programami by tak podľa neho mohla zvýšiť podiel investícií do výskumu a rozvoja na európskej úrovni zo súčasných päť na dvadsať percent.

„Ponúkame stratégii 2020 ďalší indikátor ako merať úspech europanizácie technológií a výskumu,“ vysvetľuje a dodáva, že toto opatrenie by umožnilo merať pomer investičných aktivít na európskej úrovni namiesto toho, aby sa porovnávali jednotlivé členské štáty.