Informačné technológie a CO2

Používanie internetu, dátových služieb, telekomunikačných spojení a informačných a komunikačných technológií ako takých (ICT) vyprodukuje ročne rovnako veľa emisií CO2 ako letecká doprava.

Európska asociácia informačných a komunikačných technológií (EICTA) odštartovala projekt nazvaný “High Tech: Low Carbon”. Ide o dobrovoľný príspevok firiem pôsobiacich v oblasti ICT k prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike. Projekt si vytýčil dva základné ciele:

  • Šírenie osvety o prístupných technológiách a motivácia spoločnosti k úspore energie.
  • Motivácia k šetreniu s nedostatkovými prírodnými zdrojmi a ich nahrádzaniu elektronickými riešeniami (napríklad náhrada papiera malými počítačmi PDA a pod.).

Sektor ICT sa zatiaľ nezapojil do schémy obchodovania s emisiami (EU ETS). Príspevky firiem k znižovaniu CO2 majú preto dobrovoľný charakter. Veľa telekomunikačných a informačných spoločností sa nechce viazať konkrétnymi cieľmi. Zatiaľ prispievajú k boju proti klimatickým zmenám len zefektívňovaním techník monitorovania emisií CO2.

“ICT sú motorom hospodárskeho rastu a produktivity. Novou výzvou je zabezpečiť, aby ICT znamenali prínos rovnako aj v oblasti energetickej efektívnosti”, povedala komisárka Viviane Reding, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá, 8. apríla 2008 počas konferencie EICTA.

Komisárka Reding tiež vyzvala telekomunikačné a informačno-technologické firmy, aby si “upratali svoj vlastný dom”. Narážala tým na zistenie IT spoločnosti Gartner, že ICT sa podieľajú na tvorbe emisií podielom dvoch percent. Ako nasledovaniahodný príklad uviedla British Telecom a Deutsche Telekom, ktoré sa intenzívne zapájajú do projektov pre znižovanie tvorby emisií CO2.