Informačné technológie zvyšujú kvalitu života seniorov

Európska únia rokuje o výskumnom programe informačných a komunikačných technológií (IKT), ktorý by mal zvýšiť kvalitu života starších alebo zdravotne postihnutých ľudí. Vzhľadom na kompromis dosiahnutý s Radou sa predpokladá skoré schválenie návrhu.

Slovensko sa zatiaľ k programu nepripojí. Je na každej členskej krajine, aby zvážila, či sa do novej aktivity zapojí alebo nie.

Nový program by mal zabezpečiť starším ľuďom, predovšetkým z odľahlých vidieckych oblastí) prístup k informačným produktom a službám. Rovnako je jeho cieľom spojiť výskumníkov z rôznych členských krajín EÚ, ako aj ich kolegov z Izraelu, Nórska a Švajčiarska.

Program bude financovaný z viacerých zdrojov. V rámci FP7 sa naň vyčlení 150 mil. eur (2008-2013). Členské krajiny, ktoré sa pripoja, budú musieť prispieť vyššou čiastkou. Každý zúčastnený štát prispeje sumou vo výške minimálne 200 tis. eur. V prípade, že program nebude uskutočňovaný správne alebo bude naplnený len čiastočne či neskoro, EÚ môže svoje financovanie znížiť, pozastaviť alebo celkom ukončiť.

Výskumný projekt sa zameria na špecifické zdravotné problémy spojené s vekom: poruchy pamäti, mobility, sluchu a zraku. IKT môžu v tomto smere zvýšiť bezpečnosť príbytkov starších ľudí – môžu automaticky zamykať a zatvárať dvere a okná pri odchode z domu či pri spánku, kontrolovať únik vody alebo plynu, vypínať osvetlenie a v neposlednom rade aj monitorovať zdravotný stav človeka prostredníctvom telemedicíny.

Podľa odhadov Európskej komisie sa v období 2010 – 2030 zvýši podiel európskych občanov starších než 65 rokov o takmer 40 %.