Informatika a životné prostredie: Konferencia Enviroinfo 2007

Krátka správa

Informatizácia v oblasti ochrany životného prostredia má stále rastúci význam. Potvrdzuje to aj opätovné konanie medzinárodnej konferencie o tejto problematike Enviroinfo, ktorá sa od 12. do 15. septembra uskutoční vo varšavskom Staszic Palace, kde sídli Poľská akadémia vied (PAN). Organizátorom podujatia je Inštitút pre výskumné systémy PAN. Predošlé konferencie Enviroinfo sa uskutočnili v talianskom Janove (2004), moravskom Brne (2005)rakúskom Grazi (2006).

Súčasťou konferencie budú aj plagátové prezentácie metód, nástrojov, technológií pri informatizácii ochrany životného prostredia. Organizátori chcú prezentovať najlepšie konkrétne skúsenosti a niekoľko prípadových štúdií. Prezentácie sa budú zameriavať na teoretické problémy, akými sú napr. matematické modelovanie a počítačové simulácie metód a algoritmov, ale ich cieľom je zároveň monitorovať riešenie praktických úloh, akými sú napr. monitorovacie systémy, geografické informačné systémy, manažment prírodných katastrof, alebo ekonomické aspekty informatizácie ochrany životného prostredia.

Konferencia by sa okrem iného mala zamerať aj na pozíciu informatizácie v oblasti životného prostredia v súvislosti so 7. rámcovým programom Európskej únie pre vedu a techniku, ktorý chceme aj na Slovensku využiť na podporu vedeckého a akademického výskumu. Tento program EÚ by mali odborníci využiť aj na projekty vzájomnej výmeny informácií, ale i ľudí.

Časť programu konferencie sa bude odohrávať v pracovných skupinách. Pre Slovensko môže byť zaujímavý tzv. Visegrádsky workshop, ktorý bude zameraný na úlohu informatizácie v procese rozvoja elektronických služieb verejnej správy v oblasti životného prostredia. Domáci organizátori budú v inom workshope prezentovať výsledky integrovaného modelovania znečistenia vzduchu v Poľsku.

Rokovanie konferencie sa skončí v piatok 14. septembra, na sobotu 15. septembra pripravili organizátori pre účastníkov podujatie ešte zaujímavé exkurzie.